Om covid-19 – coronavirus

Egenvård, stöd och rehabilitering efter covid-19

Innehållet gäller Västra Götaland

De besvär man kan få under och efter covid-19 är väldigt varierande. Kroppen behöver tid till återhämtning men det finns också mycket du kan göra själv för att må bättre. Vid kvarstående besvär som påverkar dig i vardagen, finns hjälp och stöd att få.

Kvinna går stavgång längst med en sjö. Starka höstfärger.

Det behövs oftast en längre tid av återhämtning efter en infektion. Det gäller även covid-19. Symtomen är ofta lindriga och går över av sig själva. Vissa personer får dock långvariga eller allvarliga symtom och behöver utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning.

Till toppen av sidan