Om covid-19 – coronavirus

Egenvård, stöd och rehabilitering efter covid-19

Innehållet gäller Västra Götaland

De besvär man kan få under och efter covid-19 är väldigt varierande. Kroppen behöver tid till återhämtning men det finns också mycket du kan göra själv för att må bättre. Vid kvarstående besvär som påverkar dig i vardagen, finns hjälp och stöd att få.

Kvinna går stavgång längst med en sjö. Starka höstfärger.

Det behövs oftast en längre tid av återhämtning efter en infektion. Det gäller även covid-19. Symtomen är ofta lindriga och går över av sig själva. Vissa personer får dock långvariga eller allvarliga symtom och behöver utredning, behandling, rehabilitering och uppföljning.

Barn och covid-19

De flesta barn blir endast lindrigt sjuka av Covid-19. Några barn drabbas av utdragna besvär med trötthet, huvudvärk, eventuell feber med mera. Om ditt barn har långvariga symtom ska ni i första hand kontakta vårdcentralen. Vid behov kommer barnet att utredas vidare av barnläkare. Aktivera barnet så mycket som det orkar med målet att öka lite varje dag.

Påverka hur du mår

Hur snabbt du kan återhämta dig beror på hur du mår. Ofta hjälper det med saker du kan göra själv. Det är dock vanligt att känna sig mycket trött länge efter sjukdomen, ibland i flera veckor, eller månader om du har varit mycket sjuk.
Många tips på saker du själv kan göra finns på sidan Så kan du må bättre efter covid-19.
Länksamling: Hantera symtom efter covid-19
Här finns information om att må dåligt. 

När ska jag söka vård?

Om du varit sjuk i covid-19 och upplever din återhämtning avstannar och dina symtom inte minskar, bör du kontakta din vårdcentral.
Ibland kan olika besvär tyda på andra sjukdomar än covid-19. Därför är det viktigt att du söker vård om du har symtom som inte försvinner.
Om du har kvar svårigheter med tankeförmåga, koncentration eller minnesfunktion efter 6-12 månader, eller om svårigheterna är mycket stora, bör du kontakta din vårdcentral som kan hjälpa dig med en remiss för utredning hos en psykolog.

Kontakta vårdcentralen för hjälp och stöd

På din vårdcentral kan du få hjälp med såväl fysiska som psykiska problem.
Läkaren på vårdcentralen kan vid behov remittera dig till specialistmottagning, rehabiliteringsenhet eller covidmottagning på ett sjukhus. Du kan också få komma att lämna prover och göra olika slags undersökningar.

Vårdcentralen har personal som samarbetar med andra vårdgivare och olika yrkesgrupper. Har du många olika besvär kan en så kallad sammanhållen rehab bli ett behandlingsalternativ. Det innebär inte bara fysisk träning, utan även psykologiskt stöd och hjälp med exempelvis återgång till arbete.
Här kan du söka efter din vårdcentral

Rehabilitering inom primärvård

I Västra Götalandsregionen finns Vårdval Rehab. Det innebär att du som behöver rehabilitering i form av arbetsterapi eller fysioterapi, själv kan välja vilken rehabmottagning du vill gå till. Du kan ta kontakt direkt utan att först kontakta en vårdcentral.
Fysioterapeuten kan hjälpa dig att komma igång med träning på rätt nivå och även vid behov hjälpa till med lungfunktionsträning.

Ta kontakt med en arbetsterapeut för en bedömning om du har minnesproblem, känner dig trött och orkeslös eller behöver tips eller hjälp med att utföra dina dagliga aktiviteter. 

Rehabiliteringspersonal  kan även förskriva hjälpmedel.
Fysioterapeuter och arbetsterapeuter finns på primärvårdens rehabmottagningar men kan också nås via din kommun för hjälp i hemmet. På din kommuns webbplats där du kan söka mer information om stöd och omsorg.
Läs mer om Vårdval Rehab
Läs mer om träning och fysisk hälsa
Hitta din rehabmottagning i primärvården
Hitta fysioterapeuter med avtal med VGR

Covidmottagning på sjukhus

Innan det är aktuellt med remiss till covidmottagning på sjukhus ska det ha gjorts en grundläggande utredning på vårdcentral för att bedöma svårighetsgrad och utesluta andra orsaker till dina symtom.

Till en covidmottagning kommer personer för utredning med symtom som inte kan hanteras på vårdcentral eller rehabiliteringsenhet. Det kan exempelvis vara svåra andningsbesvär utan tecken till förbättring eller kognitiv påverkan (exempelvis minnes- och koncentrationssvårigheter) med behov av neuropsykologisk utredning.

Efter sjukhusvård för covid-19

Sjukhuset har ett nära samarbete med din hemkommun och din vårdcentral eller rehabmottagning. Din vårdcentral kan bland annat att hjälpa dig att samordna och planera din fortsatta vård och omsorg när du har kommit hem från en sjukhusvistelse. Vårdpersonal kan vid behov kalla till en så kallad SIP, samordnad individuell planering (SIP). Med på mötet kan vara alla de verksamheter och myndigheter som du eventuellt kan behöva hjälp ifrån.
Läs om vård och omsorg efter utskrivning från sjukhus

Stöd och behandling via nätet

Det har vuxit fram nya möjligheter för patienter att få stöd och behandling via nätet. De flesta vårdgivare erbjuder vårdkontakter på distans, via video. På vårdgivarnas webbplatser framgår vilken app som ska användas. Även privata vårdgivare har digitala lösningar och appar.
Läs mer om digitala vårdmöten i Västra Götaland

Till toppen av sidan