Infektioner på huden

Mollusker

Mollusker är små knottror på huden som orsakas av ett virus. Knottrorna försvinner av sig själva och ger oftast inga besvär. Mollusker är vanligast hos barn.

Vuxna kan också få mollusker, men det är inte lika vanligt.

Symtom

Hos barn finns mollusker på olika ställen på kroppen.

Mollusker är två till fem millimeter stora knottror. De är upphöjda och har en liten grop i mitten.

Molluskerna har olika färg beroende på den egna hudfärgen. På ljus hud har de oftast samma färg som huden eller är lite rosa. På mörk hud är de ofta ljusare än den egna huden.

Det är vanligast att barn får mollusker på magen, armarna, i ansiktet eller nacken. Barn kan få allt ifrån några få mollusker till väldigt många.

Mollusker försvinner av sig själv

Mollusker ger oftast inga besvär och försvinner av sig själv. Det brukar ta tid för en mollusk att försvinna, från några månader upp till något år. Ibland kan det fortsätta att komma nya mollusker. Därför kan det ta flera år innan alla har försvunnit.

Att försöka ta bort molluskerna själv gör ont och det kan bli ärr. Mollusker som får läka av sig själv ger sällan ärr. Innan molluskerna försvinner är det vanligt att de först blir röda, svullna och såriga.

Vad kan jag göra själv?

Mollusker är två till fem millimeter stora, upphöjda och har en liten grop i mitten.

Det finns en produkt att köpa på apotek som kan snabba på läkningen något. Det är en lösning som används direkt på molluskerna två gånger om dagen. Produkten kan användas från två års ålder. Fråga om råd på ett apotek.

Undvik infektion i såren

Det kan bli sår om du pillar eller river på molluskerna. Då finns det en risk att såren blir infekterade. Du kan minska risken för en infektion i såren genom att klippa naglarna korta och hålla dem rena.

Behandla eksem

Ibland kan det uppstå ett eksem på huden där det finns mollusker. Molluskerna sprider sig lättare i hud med eksem, och därför är det bra att behandla eksemet. Det gäller oavsett om du har ett eksem från början eller om du har fått eksem till följd av molluskerna.

Lindriga eksem kan behandlas med kräm eller salva med hydrokortison. De kan köpas receptfritt på apotek. Fråga en läkare om råd om eksemet är besvärligt eller utbrett. Detsamma gäller om du vill använda hydrokortison på ett barn som är yngre än två år.

När och var ska jag söka vård?

De allra flesta som får mollusker behöver inte söka vård. Besvären brukar gå över av sig själv.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då får du hjälp att bedöma dina symtom och råd om vad du kan göra själv.

Så smittar mollusker

Mollusker smittar framförallt vid kontakt hud mot hud. De kan också smitta via saker, till exempel handdukar.

Har du haft mollusker en gång är risken för att du ska få mollusker igen mycket liten.

Barn kan vara i förskola eller skola

Du behöver inte göra något speciellt för att undvika smitta eftersom mollusker inte är farliga. Barn som har mollusker kan gå i förskola, familjedaghem eller skola som vanligt. Barnet kan vara med på aktiviteter som idrott och bad.

Mollusker hos vuxna

När vuxna får mollusker brukar viruset överföras sexuellt. Molluskerna brukar komma på nedre delen av magen, ljumskarna, runt könsorganet eller på den övre delen av låren. Mollusker räknas inte som en könssjukdom, vilket gör att du inte behöver rapportera smitta till sjukvården.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Läs mer på 1177.se

Utslag och hudförändringar hos barn – bildguide

Här kan du se bilder på utslag, prickar eller hudförändringar som barn kan få.

Till toppen av sidan