Hjärna och nerver

Stroke och blodkärl i hjärnan

Här kan du läsa mer om sjukdomar och besvär som har att göra med stroke och blodkärl i hjärnan.

Innehåll - Stroke och blodkärl i hjärnan

Visa innehåll som:
 • Att köra bil efter stroke

  Att inte kunna köra bil efter skada eller sjukdom, är en personlig katastrof för många människor. Men vem är egentligen en lämplig förare?

 • Kultur påskyndar rehabilitering efter stroke

  Kultur kan påskynda rehabiliteringen av den som fått stroke. Det menar Christian Blomstrand, senior professor i strokeforskningsgruppen vid Sahlgrenska akademin.

 • Pulsåderbråck i hjärnans blodkärl

  Ett pulsåderbråck i hjärnans blodkärl innebär att en del av en pulsåder har blivit försvagad och utvidgad. Du kan få en hjärnblödning om bråcket brister och du måste då genast få vård på sjukhus. Hur det kommer att gå beror bland annat på hur stor blödningen är och vilken del av hjärnan som påverkas.

 • Rehabilitering efter stroke

  Att få en stroke innebär i allmänhet en stor förändring i livet. Både du och dina närstående kan behöva anpassa er till den nya situationen.

 • Stroke

  Stroke är ett samlingsnamn för sjukdomar som orsakas av en blodpropp eller en blödning i hjärnan. En stroke leder till syrebrist i hjärnan som gör att du plötsligt förlorar olika funktioner som tal, rörelser, känsel och syn. Det kan vara livshotande och kräver omedelbar vård på sjukhus. Ring genast 112 om du själv eller någon i närheten har symtom som kan bero på stroke.

 • Viktigt med god munvård efter stroke

  I samband med stroke finns det risker för försämrad munhälsa. Problemen kan bero på känselbortfall och rörelsesvårigheter av munnens olika delar eller att man har svårt att sköta sina tänder.

Mer på 1177.se

Så fungerar hjärnan

Hjärnan ger oss vår personlighet och våra känslor. Hjärnan gör också att vi har ett medvetande, att vi kan tänka och att vi kan minnas. Det är också hjärnan som styr kroppens funktioner, till exempel våra sinnen och rörelser.

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Till toppen av sidan