Nerver

Parkinsons sjukdom

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurologisk sjukdom. De första symtomen kommer vanligen efter 55 års ålder. Symtomen kan komma tidigare, men det är mindre vanligt. Du kan inte bli frisk från sjukdomen, men det finns olika behandlingar och läkemedel som kan minska besvären.

Dopamin är en signalsubstans som hjärnan använder för att skicka signaler mellan hjärncellerna. Vid Parkinsons sjukdom förstörs cellerna som tillverkar dopamin. Hjärnan får då svårare att kontrollera de nervsignaler som styr kroppens rörelser.

Ungefär en av hundra personer över 60 år får Parkinsons sjukdom och den är vanligare hos män. Orsaken till sjukdomen är inte helt klarlagd.

Till toppen av sidan