LÄRANDE, FÖRSTÅELSE OCH MINNE

Förvirringstillstånd hos äldre

Om man hamnar i ett förvirringstillstånd får man tillfälligt svårt att tänka, göra saker och prata tydligt. Man förlorar uppfattningen om tid och rum och kan ibland se eller höra saker som inte är verkliga. Förvirringstillstånd är vanligast hos äldre personer och beror på att hjärnan har utsatts för extrem belastning, till exempel stress eller syrebrist.

Oftast beror förvirring på kroppsliga besvär eller sjukdomar, men den kan också orsakas av att man har varit med om stora förändringar i livet, till exempel en flytt. En del läkemedel kan också orsaka förvirring. Tillståndet kan hålla i sig från några timmar till några dagar. Man får oftast inga framtida besvär, men ibland kan förvirringen vara tecken på en sjukdom som inte går över, till exempel demens.

Symtom

Om man har kommit in i ett förvirringstillstånd brukar det visa sig snabbt, ofta under loppet av några timmar. Man får svårt att uppfatta sin omgivning och att tänka klart, liksom att tala, förstå och handla på ett lämpligt sätt. Natt kan vändas till dag och det är svårt att koncentrera sig på att göra en sak i taget. Man går mest omkring, plockar bland sina saker och talar osammanhängande. Ibland kan man få hallucinationer, då man tycker sig se eller höra saker som inte finns i verkligheten.

Förvirringstillståndet kan vara i några timmar till några dagar. Man kan bli bättre och sämre flera gånger under en dag.

När ska jag söka vård?

Förvirringstillstånd är vanligast hos äldre personer. Om du är äldre och i slutet på dagen blir lite oklar, men det går över efter vila, behöver du inte söka vård. Men om du plötsligt känner dig mycket förvirrad  behöver du däremot bli undersökt av en läkare.

Om du bor i någon typ av omsorgsboende finns det oftast en ansvarig sjuksköterska som du kan vända dig till dygnet runt. Sjuksköterskan tar sedan kontakt med distriktsläkare eller sjukhusläkare om det behövs. Ibland väljer läkaren att göra ett hembesök för att se hur du mår.

Bor du i ett eget boende utan sjukvårdsresurser bör du själv, eller med hjälp av närstående, kontakta en vårdcentral. Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet. Du har också möjlighet att få en fast läkarkontakt på vårdcentralen.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefon 1177.

Undersökningar och utredningar

Det är vanligt att först bli undersökt av en läkare på vårdcentralen. Ibland kan du också få träffa en läkare som är specialist på till exempel ålderssjukdomar, neurologiska eller psykiska sjukdomar.

Om läkaren tycker att det behövs en mer omfattande undersökning kan du behöva läggas in på sjukhus. Många gånger kommer personer med svåra förvirringstillstånd direkt till en akutmottagning på sjukhus.

En viktig del i utredningen är din egen historia. Läkaren behöver få klart för sig vilka besvär du har och hur de har utvecklats. Det är till exempel viktigt att berätta om du har fått ett hårt slag mot huvudet, kanske om du har ramlat. Om du har haft problem med att kissa eller tömma tarmen ska du berätta det, likaså om du har ont någonstans eller har feber. Läkaren behöver också veta vilka mediciner du tar, eftersom en del läkemedel kan orsaka förvirringstillstånd.

Läkaren gör en noggrann undersökning av hela kroppen och tänker då särskilt på orsaker som kan orsaka förvirringen. Du får lämna blodprover för att läkaren ska kunna upptäcka eventuell infektion, hjärtinfarkt, överdosering av läkemedel, rubbning av ämnesomsättningen eller saltrubbning.

Om det finns misstankar om hjärninfarkt eller hjärnblödning görs ofta en skiktröntgen av hjärnan, en så kallad datortomografi, eller en undersökning med magnetkamera. Dessutom får du göra ett EKG för att hjärtat ska kunna bedömas. Ibland kontrollerar läkaren om du har en urinvägsinfektion. Det kan också behöva göras en lungröntgen för att utesluta att du har en infektion i lungorna eller hjärtsvikt. Oftast kan läkaren hitta en eller flera orsaker som har utlöst förvirringstillståndet.

En rättighet att få information

Du ska få veta vem du ska kontakta och när för att ta del av svaren efter provtagningar och undersökningar. Du ska också få reda på vart du ska vända dig om du blir sämre.

Vårdpersonalen ska berätta vilka behandlingsalternativ som finns. De ska se till att du förstår vad de olika alternativen betyder, vilka biverkningar som finns och var du kan få behandling. På så sätt kan du vara med och besluta vilken behandling som passar dig.

För att du ska kunna vara aktiv i din vård och ta beslut är det viktigt att du förstår informationen du får. Vårdpersonalen är skyldig att se till så att du gör det. Ställ frågor. Du kan också be att få informationen nedskriven så att du kan läsa den i lugn och ro. Om du inte talar svenska har du rätt att få information på ditt eget språk  till exempel med hjälp av en språktolk. Du har även rätt att få tolkhjälp om du har en hörsel- eller synnedsättning.

Behandling

I första hand får du behandling för den orsak som har utlöst förvirringen, till exempel en hjärtinfarkt, infektion eller förstoppning. Oftast går förvirringen över inom något dygn efter att behandlingen har börjat.

Ibland kan du behöva ta sömnmedicin till natten för att få en normal dygnsrytm. Om du får besvärande hallucinationer kan du ibland behöva särskilt anpassade läkemedel, så kallade neuroleptika.

Det är ofta nödvändigt att ha en lugn och stabil miljö runt omkring sig, och få vård och hjälp av så få olika personer som möjligt. En person som är förvirrad bör aldrig lämnas ensam.

Vad beror förvirringstillstånd på?

Om hjärnan utsätts för någon form av extrem belastning, till exempel stress eller tillfällig syrebrist, störs hjärnans sätt att fungera. Ibland kan störningarna bli så stora att du hamnar i ett förvirringstillstånd, så kallad konfusion.

Förvirringstillstånd är allra vanligast hos äldre personer. Besvären är tillfälliga och du får inga besvär efteråt, men förvirringen är en varningssignal om att hjärnan har utsatts för hög belastning. Eftersom det ibland kan bero på en allvarlig sjukdom ska du alltid söka vård om du själv eller en anhörig hamnar i ett förvirringstillstånd.

Kroppsliga besvär kan ligga bakom

Vanliga orsaker till att hjärnan blir extremt belastad kan vara infektioner, smärta, blodtrycksfall, förstoppning eller andra kroppsliga besvär. Det är också mycket vanligt att läkemedel orsakar förvirringstillstånd, till exempel smärtstillande och inflammationshämmande läkemedel. Större förändringar i livet, som till exempel byte av bostad, kan också orsaka förvirring.

Orsaken behandlas i första hand

Förvirring uppstår ofta samtidigt som man får andra sjukdomar eller kroppsliga besvär. Det är vanligt att sjukdomen eller besvären i sig kan ha utlöst förvirringen.

Orsaker till ett förvirringstillstånd kan vara

  • försämrad blodcirkulation i hjärnan, på grund av till exempel stroke eller blodtrycksfall vid narkos
  • försämrad blodcirkulation i kroppen i övrigt, på grund av till exempel en blodpropp i lungan eller hjärtinfarkt
  • smärta
  • infektioner
  • urinstämma, det vill säga ett stopp för urinen som gör att du inte kan kissa
  • förstoppning
  • skallskada
  • läkemedelsbiverkningar. 

Du behöver bli undersökt av en läkare för att få reda på orsaken till förvirringen och få behandling för den. Då brukar förvirringen gå över inom några dygn.

Hur kan jag förebygga förvirring?

När du är äldre blir du lättare trött och stressad än yngre personer. Ett sätt att förebygga förvirring kan vara att se till att få god sömn och även vila dagtid om det behövs. Det är också bra att äta en väl sammansatt kost och inte dricka mycket alkohol.

Äldre personer som lever alltför isolerat utan att umgås med andra riskerar att bli förvirrade. Därför är det viktigt att du har kontakt med släkt, vänner och andra människor.

Regelbundna vanor kan förebygga

Genom att ha regelbundna vanor och sova bra kan du förebygga att hamna i förvirringstillstånd. Många äldre sover för mycket under dagtid, och kan då vakna nattetid och bli förvirrade.

Aktiviteter som är för långa och krävande kan leda till utmattning hos äldre, med risk för förvirring. Det är viktigt att känna till vad varje person klarar av och ha respekt för det.

Det är också viktigt att regelbundet se över vilka mediciner du tar. Det görs tillsammans med din läkare.

Till toppen av sidan