Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Kontakta vården på nätet

Så här fungerar egenmonitorering

Innehållet gäller Västra Götaland

Egenmonitorering är en digital tjänst där du själv mäter och rapporterar in dina värden till din vårdenhet. Du använder antingen appen Vård och hälsa eller Närhälsan Online. Det kan handla om värden såsom blodtryck och vikt samt självskattningar via formulär.

Appen kopplas ihop med digital mätutrustning som du får låna av din vårdgivare. De värden du registrerar blir direkt tillgängliga för din vårdenhet. Vårdenheten följer sedan dina värden och ser om det sker några förändringar. Hur ofta du ska registrera dina värden är individuellt och är beroende av ditt hälsotillstånd. När egenmonitoreringen startar öppnas också en chattkanal där du och din vårdenhet kan kommunicera med varandra.

Därför är egenmonitorering bra för dig

Genom att du själv regelbundet registrerar dina värden får du bättre kontroll över din hälsa. Vårdenheten som följer upp dina mätvärden kan snabbare upptäcka en försämring och anpassa din behandling. Du sparar dessutom tid på att inte behöva resa till mottagningen eller anpassa dig efter schemalagda vårdbesök.

Mätutrustning som du behöver

Du behöver ha ett BankID och en egen mobiltelefon eller surfplatta där appen kan installeras. Du får låna mätutrustning som är anpassad efter din sjukdom. Det kan till exempel vara utrustning som behövs för att mäta vikt, blodtryck, puls, B-glukos eller syremättnad.

Så här fungerar egenmonitorering

Du och din vårdenhet kommer överens om hur länge monitoreringen ska pågå. Du laddar ner en app till din mobil eller surfplatta och får vid behov hjälp med att koppla mätutrustning till appen på din mobil eller surfplatta.
Du får också information om hur du genomför dina mätningar.

Kostar inget extra

Du betalar inget extra för appen eller mätutrustningen. Du betalar en patientavgift för fysiska besök och videobesök via appen.

Om du vill ha support

Har du frågor om din egenmonitorering eller behandling, ska du kontakta din vårdgivare. Skulle du få problem med appen eller utrustningen kan du kontakta supporten alla vardagar.
Vid fel på mätutrustningen eller om parkopplingen inte fungerar, ska du kontakta Hjälpmedelscentralen telefon 010 - 473 80 80 (Måndag-fredag kl. 8-12, 13- 16:30)
Du kan även göra en felanmälan via webben: Felanmälan hjälpmedel

Ring invånarsupporten

Onsdagar och torsdagar mellan klockan 13.00 och 15.30 kan du ringa och få hjälp av invånarsupporten via telefon.
Telefonnummer är 010 - 44 14 600.

Hjälp via chattbotten Liv

Du kan även använda dig av chattbotten Liv på 1177. Liv är en digital assistenten som dygnet runt kan ge snabba svar eller slussa dig vidare till rätt information. Om ärendet inte går att lösa via chatten kan invånarsupporten ringa upp dig för fortsatt support. Den är öppen måndag till onsdag mellan klockan 9.00 och 12.00.

Till toppen av sidan