Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Kontakta vården på nätet

Frågor och svar om egenmonitorering

Innehållet gäller Västra Götaland

Hittar du inte svar eller har fler frågor är du välkommen att kontakta din vårdgivare.

Fråga

Vård och hälsa – vad är det?

Svar

Vård och hälsa är namnet på den app du använder för egenmonitorering. Genom Vård och hälsa ska du enkelt kunna nå Västra Götalandsregionens (VGR) samlade utbud av digitala tjänster inom hälso- och sjukvård. Du når tjänsten Vård och hälsa i appen Vård och hälsa eller på vardochhalsa.vgregion.se

Fråga

Kan jag använda egen mätutrustning?

Svar

Det går i vissa fall att använda egen mätutrustning. Prata med din vårdgivare om vad som gäller.

Fråga

Kan jag avbryta egenmonitoreringen?

Svar

Du kan avbryta ditt deltagande när du vill.

Fråga

Vad kostar det att delta?

Svar

Du betalar ingenting för mätutrustningen som behövs för att du ska kunna göra dina mätningar. Du behöver betala patientavgift för ordinarie, fysiska besök och videobesök via appen.

Fråga

Är jag betalningsskyldig om utrusningen går sönder?

Svar

Om mätutrustningen är trasig kommer Hjälpmedelscentralen, som ansvarar för mätutrustningen, att leverera en ny inom en vecka. Gör VGR bedömningen att det förekommer onormalt slitage på grund av oaktsamhet kan du bli betalningsskyldig.

Fråga

Kan jag behålla mätutrustningen efter att min egenmonitorering avslutats?

Svar

Nej, du kan inte behålla mätutrustningen du lånat av vården. Likvärdig mätutrustning finns att köpa på apotek om du vill fortsätta dina mätningar efter att din egenmonitorering är avslutad.

Fråga

Utesluter det här fysiska besök eller ska jag ändå komma på besök?

Svar

Egenmonitorering utesluter inte fysiska besök i vården men antalet besök kommer att minska. Om det är aktuellt med fysiska besök kommer din vårdgivare kontakta dig.

Fråga

Är det en säker tjänst?

Svar

Ja, Västra Götalandsregionen följer alltid riktlinjer och aktuell lagstiftning.

Fråga

Hur vet jag att mina värden har kommit fram?

Svar

Du kan se i appen om dina värden har kommit fram eller inte. Värden som tagits emot av vårdgivare är märkta med ”Dina värden har registrerats”.

Fråga

Blir vården lika bra?

Svar

Ja, om du gör dina mätningar enligt den monitoreringsplan som du och din vårdgivare har kommit överens om. Genom egenmonitorering sker ofta tätare mätningar. Det går att se förändringar och trender över tid vilket gör att din vårdgivare kan agera om något förändras. Du får en bättre kontroll genom att du själv kan mäta viktiga värden för din hälsa och din vårdenhet kan följa dina mätvärden som överförs automatiskt. Det går att upptäcka försämring snabbare och anpassa din behandling direkt.

Fråga

Ingår det batterier i sensorerna?

Svar

Det är olika beroende på vilka sensorer som används. Batterier ingår i blodtrycksmätare och POX (mätning av blodets syrehalt) , men inte i vågen. Vågen har en nätadapter och kan användas utan batterier. Om den ska användas med batterier blir det patientens ansvar att köpa.

Fråga

Kan jag använda vilken smarttelefon och surfplatta som helst?

Svar

För att kunna parkoppla mätutrustningen med din smarttelefon eller surfplatta behöver den stödja Bluetooth 4.0 Low Energy (BLE). Det innebär att du behöver ha något av följande: Android (innefattar flera märken): Android med operativsystem Android 5 (2014) eller senare Iphone som har operativsystem iOS 10 (2016) eller senare, det vill säga iPhone 5 (2012) eller senare. Tjänsten

Fråga

Kan man makulera ett inkommit värde från patienten?

Svar

Ja, man kan makulera följande:

  • automatiskt genererade värden från sensorer,
  • manuellt inmatade värden från patient,
  • manuellt inmatade värden från vårdpersonal.

All inkomna data lagras i systemet, men det makulerade värdet kommer inte att återges i till exempel grafer under hälsodatafliken.

Till toppen av sidan