Skador på överkropp och höfter

Slag mot magen hos barn

Ibland kan barn få ett slag eller en stöt mot magen, till exempel när de leker eller idrottar. Det kan kännas obehagligt men går över efter en kort stund. Efteråt kan magen kännas öm och det kan bli ett blåmärke, men det är oftast ingen fara.

I den här texten får du veta när du ska söka vård om ett barn har fått ett slag mot magen.

Om stöten eller slaget är kraftigt kan det finnas risk att organen inuti magen blir skadade och det blir en inre blödning. Organ som levern eller mjälten är blodrika och det kan bli en stor blödning om de skadas.

Symtom

Symtomen är oftast lindriga om ett barn slår sig i magen. Barnet kan tappa andan en kort stund och vara öm i magen, eller få ett blåmärke.

Ett eller flera av följande symtom kan tyda på inre blödning:

  • Barnet mår illa och kräks.
  • Barnet blir blek och kallsvettas.
  • Barnet får ont i magen, som ömmar när man känner på den.
  • Magen kan kännas hård istället för mjuk.
  • Det kan göra ont så att det strålar ut mot axeln eller ryggen.

Ibland kan symtomen komma senare, upp till två dygn efter skadan.

När och var ska jag söka vård?

När ett barn har slagit sig i magen behöver man oftast inte söka vård.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om barnet har fått ett slag mot magen och har ett eller flera av följande besvär:

  • Barnet mår illa och kräks.
  • Barnet blir blek och kallsvettas.
  • Barnet får ont i magen, eller får ont mot ena axeln eller ryggen.

Sök vård på en akutmottagning eller jouröppen mottagning om det är stängt på vårdcentralen.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Det behövs oftast ingen behandling när barn har slagit sig i magen.

Barnet kan ibland behöva undersökas på sjukhus för bilddiagnostik och blodprover. Vid behov läggs barnet in på sjukhus för observation och behandling. Ibland behövs en operation, men det är ovanligt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan