Skador på armar och ben

Axeln ur led

Axeln kan gå ur led om den vrids kraftigt eller om du faller omkull och samtidigt tar emot dig med handen. När axeln går ur led gör det mycket ont. Du behöver få behandling snabbt så att axeln kommer på plats igen.

De flesta blir helt bra igen, men det är viktigt att leden kommer på plats så fort som möjligt. Annars kan vävnaderna runt axeln skadas, vilket kan göra att axeln lättare går ur led igen i framtiden.

Symtom

Det gör mycket ont om axeln har gått ur led och du vill inte röra den. De flesta brukar hålla överarmen intill kroppen och stödja den med andra armen för att minska smärtan.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller jouröppen mottagning om du tror att axeln har gått ur led. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning och hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Vad kan jag göra själv?

Det är bra att ligga på magen på ett bord med armen hängande fritt på sidan, om du inte kan ta dig till en läkare direkt. Ibland kan leden då gå tillbaka till rätt läge av sig själv.

Behandling

När du kommer till en läkare får du läkemedel som lindrar smärtan, och ofta även läkemedel som får muskeln att slappna av.

Axeln brukar röntgas om det är första gången den har gått ur led. Det görs för att läkaren ska kunna kontrollera att inget är brutet.

Sedan drar läkaren leden i rätt läge. Det brukar gå snabbt eftersom du tidigare har fått smärtstillande läkemedel. Du kan bli sövd innan leden dras på plats om du ändå har ont.

Efter behandlingen

Du kan behöva genomgå en ny röntgen efter att armen har kommit i rätt läge. Det behövs för att läkaren ska kunna se att axeln sitter på rätt plats.

Under de första dagarna kan det vara bra att ha ett stödjande förband. Men det är viktigt att du börjar röra axeln igen för att den inte ska bli stel och för att rörligheten inte ska bli sämre. En fysioterapeut kan hjälpa dig att öva upp rörligheten på rätt sätt.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan