BETT, STICK OCH VÄXTER

Algförgiftning

Du kan få algförgiftning om du badar i vatten som har blommande alger. Algförgiftning kan orsaka klåda, huvudvärk och illamående med kräkningar och diarré. Barn som leker vid strandkanten och får kallsupar är ofta mest utsatta. Sök hjälp direkt om du misstänker algförgiftning.

Vattenytan täcks av en blågrön, grön eller gulgrön hinna när algerna blommar. Vattnet kan också bli grumligt av små, tunna trådar eller små gryn som liknar barr. Läs mer om algförgiftning och badvattnets kvalité på Badplatsen, Folkhälsomyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens webbsida.

Till toppen av sidan