Infektioner i mage och tarmar

Undvik att bli sjuk av vatten vid badstranden

Innehållet gäller Västra Götaland

Sverige har generellt en god badvattenkvalitet. Under vissa omständigheter kan dock bad bli direkt olämpligt. Men hur ska man veta om badvattnet är dåligt eller inte?

Ett gäng ungdomar rusar ner i vattnet vid en sandstrand
Det som avgör vattenkvaliteten är främst förekomsten av bakterier som finns i avföringen hos människor och djur. Foto: Pexels/Pixabay

På Havs- och Vattenmyndighetens webbplats Badplatsen samlas information om de EU-bad som finns i Sverige och om övriga bad som kommunerna väljer att registrera och kontrollera. Här kan du exempelvis läsa om provsvar, badvattenkvalitet, temperatur och algblomning.
Det är kommunerna som ansvarar för provtagning, kontroll och information om EU-bad, samt att avråda från bad om det finns risk för badandes hälsa.

Provtagning fyra gånger per säsong

I Sverige ska de badplatser som har fler än 200 badande per dag under badsäsongen registreras som EU-bad. Provtagningar ska ha gjorts fyra gånger per säsong. Badplatserna klassificering baseras på provresultaten från de senaste fyra badsäsongerna:

  • dåligt (då ska kommunen sätta upp en informationsskylt),
  • tillfredsställande,
  • bra,
  • utmärkt badvattenkvalitet.

Du hittar klassificeringen för EU-baden på skyltar vid badplatsernas entréer.

Bakteriehalten avgör

För det mesta brukar badvattnet vara bra men problem kan uppstå då det har varit varmt och torrt under en längre period och då vattentemperaturen är hög. Med långgrunda stränder och ett stort antal badande kan då vattenkvaliteten försämras.

Det som avgör vattenkvaliteten är främst förekomsten av bakterier som finns i avföringen hos människor och djur. Om de finns i höga halter i badvattnet är det ett tecken på att vattnet har förorenats på något sätt, till exempel via fågelbajs, avloppsvatten eller markavrinning efter regn. Då finns en risk att det även kan finnas andra bakterier, virus eller parasiter i vattnet som du kan bli sjuk av.

Varning för otjänligt vatten

Vattenprover delas in i tre nivåer:

  1. Tjänligt vatten betyder att halten av bakterierna är låg nog för att inte innebära en hälsorisk.
  2. Tjänligt med anmärkning betyder att bakteriehalten är något förhöjd. Att bada i vattnet bedöms inte utgöra någon hälsorisk.
  3. Otjänligt vatten betyder höga bakteriehalter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du kan bli sjuk av om du sväljer vattnet.

Resultatet av vattenprover hittar du också på webbplatsen Badplatsen.

Hälsoproblem

Om du svalt vatten som innehåller någon hälsofarlig mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar. Symtomen beror på vilken typ av virus, bakterie eller parasit som finns i vattnet.
Det kan även finnas naturligt förekommande mikroorganismer i vattnet som kan ge badsårsfeber eller badklåda. Om badvattnet har algblomning kan du drabbas av algförgiftning.
KÄLLA: Havs- och Vattenmyndigheten

Till toppen av sidan