Stresshantering och sömn

Trötthet

Den vanligaste orsaken till trötthet är för lite sömn eller att sömnen har varit dålig. Tröttheten kan också bero på sjukdom. Därför är det viktigt att söka vård om du känt dig trött i mer än ett par veckor.

Trötthet kan ha olika orsaker

Stress, depression, utmattningstillstånd eller oro är vanliga orsaker till problem med sömnen.

Många barn och ungdomar somnar för sent och sover dåligt på grund av att de surfar på datorn eller telefonen.

Alkohol, nikotin, koffein och vissa läkemedel kan störa sömnen så att du känner dig trött på dagarna.

Det finns olika sjukdomar som kan göra att du känner dig trött, men då brukar du också ha andra symtom samtidigt. Exempel på sjukdomar är hypotyreos och början på hjärtsvikt.

Om du är så trött att du har svårt att hålla dig vaken under dagen kan det bero på att du snarkar och har korta andningsuppehåll när du sover, så kallad sömnapné.

Ibland kan tröttheten bero på att du har brist på något ämne i kroppen, till exempel järn. Järnbrist är vanligt i samband med mens.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du är så trött att du inte klarar av din vardag eller om tröttheten håller i sig ett par veckor.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Behandling

Du kan känna dig piggare genom att göra följande:

  • Motionera regelbundet, men inte innan du ska gå och lägga dig.
  • Vistas mycket utomhus.
  • Äta hälsosamt och på regelbundna tider.
  • Sova tillräckligt och regelbundet.

Beroende på vad som orsakar tröttheten kan du behöva behandling. Det kan handla om att få hjälp att ändra livsstil, byta läkemedel eller behandla bristtillstånd eller sjukdomar.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning

Till toppen av sidan