Psykiatrin i Dalarna

Depression

Innehållet gäller Dalarna

Läkemedelsbehandling

Det finns flera olika läkemedel som hjälper mot depression. Vilket som passar bäst är individuellt och prövas ut tillsammans med din läkare. Läkemedel mot depression tas varje dag under en längre period. För att få bra effekt är det viktigt att äta den regelbundet. Om man slutar tvärt mår man ofta sämre.

Det är ganska vanligt att må sämre de första veckorna när man tar ett nytt läkemedel. Det kallas insättningssymtom och brukar gå över efter ett tag. Det gäller då att ha tålamod och inte sluta tvärt med behandlingen. Man brukar börja med en liten dos av läkemedlet och öka efter hand för att minska risken för att få insättningssymtom. När du slutar med en medicin minskar man den stegvis på samma sätt.

Ibland behöver man prova flera läkemedel för att hitta det som passar bäst.

ECT= Electric compulsive therapy

ECT är en behandling vid svår depression. Behandlingen kan ge ett snabbare resultat än läkemedel. I Mora kan vi erbjuda ECT i öppenvård.

rTMS = Trans kraniell magnetstimulering

Behandling vid medelsvår depression. I Mora kan vi erbjuda rTMS i öppenvård.

Behandlingar som erbjuds på mottagningsteamen

Gruppbehandling med fokus på beteendeaktivering

Återhämtningsstrategier

Rådgivande samtal om levnadsvanor

Psykoedukation depression

Återfallsprevention

Anhörigutbildning

Psykologisk behandling

Individuell KBT

Internetbaserad KBT-behandling, IKBT

Utvärdering

Du och din fasta vårdkontakt gör tillsammans regelbundna utvärderingar av din behandling. När du mår bättre kan du eventuellt fortsätta din behandling hos vårdcentralen eller genom egenvård.

Till toppen av sidan