Psykisk hälsa

Personligt ombud visar vägen till stöd och hjälp

Innehållet gäller Västra Götaland

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att hitta eller få rätt vård och stöd i samhället. Personligt ombud vänder sig till dig som har omfattande och långvariga psykiska funktionsnedsättningar och som är 18 år eller äldre.

Personligt ombud kan bland annat stödja dig i kontakten med sjukvård och myndigheter men ersätter inte insatser från dessa. Personligt ombud är ”hjälpen till hjälpen”.
Personligt ombud arbetar på ditt uppdrag. Det kostar inget att ha kontakt med Personligt ombud. De personliga ombuden har tystnadsplikt och för inga journaler.

Till toppen av sidan