Att få hjälpmedel

Appar och hjälpmedel som underlättar vardagen

Innehållet gäller Västra Götaland

Allt fler människor med olika former av funktionsnedsättning, söker idag efter appar och andra tekniska hjälpmedel som kan ge stöd för minne, koncentration, kommunikation, tid och planering. Människor med demenssjukdom, barn med kognitiva svårigheter och de med medfödd eller förvärvad hjärnskada är några målgrupper.

Två händer håller en mobiltelefon

Habilitering & hälsa, Västra Götalandsregionen

Habiliteringen ger stöd och behandling till personer med:

  • neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • rörelsehinder
  • intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)
  • förvärvade hjärnskador

Förteckning över användbara appar.

Appsök

Appsök, Habilitering & Hälsa, Stockholms läns landsting, har utvecklat en metod för tillgänglighetsgranskning och analys av appar som kan kompensera och ge stöd i vardagen.

Här kan du hitta kvalitetsgranskade appar

Hjälpmedel på 1177.se

Hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation är två olika hjälpmedelsgrupper. Beroende på vilken funktionsnedsättning och vilka behov man har, kan man behöva hjälpmedel från den ena eller båda grupperna.
Man kan behöva få kognitivt stödjande hjälpmedel om man har svårt med sådant som handlar om minne och koncentration. Det kan till exempel handla om att planera sin tid, att läsa eller att hitta i sin omgivning.

Kommunikationshjälpmedel kan vara till nytta om man har svårt att tala eller uttrycka sig på annat sätt. 

Läs mer om hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation

Läs mer om hjälpmedel

Till toppen av sidan