Aktuellt i Västra Götaland

Kampanj om lustgas fortsätter

Innehållet gäller Västra Götaland

5 juli: Användning av lustgas i berusningssyfte har under senare år blivit allt vanligare bland barn och unga. Det har därmed skett en påtaglig ökning av antalet frågor till Giftinformationscentralen om lustgas.

Därför förlängs uppdraget att informera om riskerna något som Läkemedelsverket, Giftinformationscentralen, Folkhälsomyndigheten och länsstyrelserna har hållit i.
Lustgas förstör vitamin B12. Kroppen behöver vitamin B12 för att bilda nya celler i hjärnan och nervsystemet. Du kan få nervskador om du upprepat använder lustgas.

Till toppen av sidan