Aktuellt i Västra Götaland

Antalet fall av kikhosta ökar

Innehållet gäller Västra Götaland

25 juni: Just nu syns en tydlig ökning av kikhosta i Västra Götaland, liksom i övriga landet. För spädbarn kan infektionen bli mycket allvarlig, de ska därför helst undvika att träffa personer med snuva och hosta.

Kikhosta är en mycket smittsam luftvägsinfektion som kan orsaka långvarig och besvärlig hosta, både hos vuxna och barn.

Spädbarn är den grupp som drabbas hårdast av kikhosta, för dem kan infektionen bli mycket allvarlig och till och med livshotande.
– Ett råd till föräldrar med spädbarn är att de undviker att träffa personer med snuva och hosta, säger Thomas Wahlberg, smittskyddsläkare Västra Götaland.

Läs mer i VGRfokus

Läs mer om kikhosta

Till toppen av sidan