Aktuellt i Västra Götaland

Ny mottagning för kronisk trötthet

Innehållet gäller Västra Götaland

19 maj: Sahlgrenska Universitetssjukhusets har startat en ME- och CFS-mottagning, lokaliserad i Smärtcentrums lokaler på Östra sjukhuset. Louise Samson är sektionschef för den nya mottagningen som har i uppdrag att kunna ta emot patienter från hela Västra Götaland.

Hur ser gången ut när en patient söker vård för ME?

Patienten vänder sig till primärvården, som skriver en remiss enligt en mall på vår hemsida. ME/CFS-mottagningen bedömer remissen för att se att den uppfyller kriterierna. Gör den inte det får vi begära komplettering, annars kallar vi till ett första besök för bedömning av läkare.

Vilken typ av vård/behandling erbjuder ni?

Vi har inga botande behandlingar. Det gäller att hitta nya strategier och symtomstabiliserande insatser med främst icke-farmakologiska behandlingar. Mottagningen består av ett team med läkare, sjuksköterska, psykolog, arbetsterapeut, fysioterapeut och medicinsk sekreterare.

Läs mer på VGRfokus om ME-mottagningen

Till toppen av sidan