قانون بیماران
Patientlagen - persiska

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

خلاصه

خلاصه

قانون بیماران برای شما که بیمار هستید تهیه شده است. در این قانون تعریف شده است که چه اطلاعاتی در مورد بیماری و شیوه های درمان آن بایستی به شما داده شود. در این صورت شما می توانید در تصمیم گیری پیرامون درمان خود مشارکت داشته باشید. شما همچنین بایستی بدانید درمان مورد نیاز خود را کجا می توانید دریافت کنید.

Visa mer

شما باید اطلاعات را درک

شما باید اطلاعات را درک

کارکنان خدمات درمانی بایستی گذشته از اینکه شما که هستید و چه پیشینه ای دارید، اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما بگذارند. یعنی ممکن است شما برای درک چگونگی انجام معاینه به مترجم شفاهی یا اطلاعات کتبی نیاز داشته باشید.

این اطلاعات بایستی با وضعیت و شرایط ویژه شخص شما سازگار باشد. اهمیت این امر آنست که شما مطالب را بفهمید و بتوانید در درمان خود مشارکت داشته باشید. انتخاب میزان مشارکت با خود شماست، ولی همیشه از امکان ابراز خواستۀ خود برخوردارید.

وقتی احساس کردید که گزینه ها و امکانات موجود را درک کرده اید می توانید موافقت کنید یا نظر مثبت خود را به شیوۀ دیگری بیان کنید. شما همچنین می توانید درمان پیشنهادی را رد کنید. حتی اگر با درمان ویژه ای موافقت کرده باشید می توانید تغییر عقیده بدهید.

کودکان نیز باید از امکان ابراز نظر خود برخوردار باشند. اگر کودک خردسال باشد می تواند همراه با سرپرست خود اظهار نظر کند، اما هرچه سن کودک بالاتر می رود اهمیت بیشتری دارد که در درمان خود مشارکت داشته باشد. برای آنکه کودک بتواند فعالانه در درمان مشارکت داشته باشد مهم است که او نیز اطلاعات را درک کند.

اطلاعات می تواند شامل چه مواردی باشد؟

شما باید در موارد زیر اطلاعات دریافت کنید

  • وضعیت تندرستی خود
  • شیوه های موجود برای معاینه ها و درمان ها
  • وسایل کمکی موجود
  • تاریخ پیش بینی شده دریافت درمان
  • نتایجی که از درمان یا معالجه انتظار می رود
  • احتمال بروز دشواری ها و عوارض جانبی موجود
  • چگونگی انجام مراقبت های بعدی مورد نیاز شما
  • روش های موجود برای پیشگیری از بیماری یا آسیب
  • امکان دریافت اطلاعات از صندوق بیمه در مورد جستجوی درمان در کشورهای عضو منطقۀ همکاری های اقتصادی اروپا (EES) یا کشور سوئیس.

گاهی اوقات ممکن است لازم باشد نزدیکان شما از درمان تان کسب اطلاع کنند. به علت محرمانگی امور، نزدیکان شما فقط می توانند با موافقت شما اطلاعات دریافت کنند.

در وضعیت های اضطراری، مثلاً اگر شما بیهوش باشید و نتوانید اظهارنظر کنید، اگر جان تان در خطر باشد تحت درمان قرار می گیرید.

Fäll ihop

در سراسر کشور می توانید درمانگاه انتخاب کنید

در سراسر کشور می توانید درمانگاه انتخاب کنید

بایستی به شما در مورد درمان موجود در بهداری استان خودتان و درمان احتمالی در بهداری استان های دیگر اطلاع رسانی شود.

ولی شما می توانید در سراسر سوئد درمانگاه انتخاب کنید. یعنی شما می توانید درمانگاه یا مطب تخصصی سرپائی (غیر بستری) برای ملاقات و معاینه انتخاب کنید. شما همچنین می توانید درمان سرپائی درمانگاهی، یعنی درمان غیر بستری شدن را خودتان انتخاب کنید. جراحی دست و عمل جراحی "آب مروارید" نمونه هائی از درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) هستند.

اگر هزینه درمان توسط بهداری استان پرداخت شود فرقی نمی کند که درمانگر همگانی یا خصوصی باشد.

انتخاب درمانگاه گاهی اوقات "ثبت نام در لیست" نامیده می شود. ولی همیشه حق دارید به هر درمانگاهی در سراسر کشور مراجعه کنید. در یک درمانگاه همچنین می توانید انتخاب کنید که با یک پزشک ثابت تماس داشته باشید.

شما همچنین می توانید درمان سرپائی فوق تخصصی در یک بیمارستان ناحیه ای یا در یک بهداری استان دیگر، مثلا برای پیگیری درمان سرطان را انتخاب کنید.

نیازهای پزشکی شما تعیین کننده هستند

وقتی در یک بهداری استان دیگر درمان جستجو می کنید نیازهای پزشکی شما تعیین می کند که چه زمانی درمان را دریافت می کنید. تشخیص نیازهای پزشکی شما با پزشک است. شما بایستی درمان سرپائی (غیر بستری) با شرایط مشابه همۀ ساکنان آن بهداری استان دریافت کنید. یعنی مثلاً هزینه ای که پرداخت می کنید با هزینه ای که دیگر افراد برای درمان سرپائی (غیر بستری) پرداخت می کنند یکسان است. وقتی در یک بهداری استان دیگر درمان انتخاب می کنید بایستی خودتان هزینه های سفر و اقامت در آن منطقه را بپردازید.

افرادی که متعلق به بهداری استان دیگری هستند مشمول "تضمین تاریخ درمان" در بهداری استان مورد انتخاب خود نمی شوند.

Fäll ihop

تشخیص پزشکی جدید

تشخیص پزشکی جدید

اگر به یک بیماری یا آسیب بسیار شدید دارید یا دارای خطرات جانی دچار هستید و بایستی تصمیمات پزشکی دشواری بگیرید می توانید یک تشخیص پزشکی جدید دریافت کنید. این تشخیص پزشکی توسط پزشک دیگری غیر از پزشک معالج شما، یا در بهداری استان دیگری انجام می شود.

مخارج تشخیص پزشکی جدید را بهداری استان شما پرداخت می کند.

Fäll ihop

اگر به ارجاعیه نیاز داشته باشید وضع فرق می کند

اگر به ارجاعیه نیاز داشته باشید وضع فرق می کند

اگر برای درمان تخصصی سرپائی (غیر بستری) در بهداری استان خودتان یا بهداری استانی که به آن مراجعه می کنید به ارجاعیه نیاز باشد، بایستی آن ارجاعیه را از درمانگاه خودتان بگیرید.

Fäll ihop

اگر ناراضی هستید

اگر ناراضی هستید

در هر بهداری استان یک "کمیتۀ بیماران" وجود دارد که اگر شما احساس کنید در درمان مشارکت ندارید یا به علت دیگری از خدمات درمانی ناراضی هستید بایستی به شما کمک کند. "کمیتۀ بیماران" می تواند مثلاً به شما کمک کند که با کارمند مسئول خدمات درمانی تماس بگیرید و برای گزارش کردن اتفاقی که برای شما افتاده است به شما اطلاعات بدهد.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-11-10
Redaktör:

Vårdguiden 1177, Gadea Karlsson Ingemar :نویسنده

Granskare:

کارمند مسئول ,Knutsson Hasse :ویرایش
Stockholm ,Landsting och kommuner Sveriges ,بخش مراقبت و نگهداری,