Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Lagar och bestämmelser

Nationella kvalitetsregister

I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling. Informationen används sedan för att utvärdera och förbättra vården. Du ska alltid bli informerad innan dina uppgifter lämnas till ett nationellt kvalitetsregister.

Till toppen av sidan