Barn- och ungdomshälsan Fagersta

Västmanlands sjukhus Fagersta, våning 2, Fagersta

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.30–10.00
TisdagStängt
Onsdag08.00–09.30
TorsdagStängt
Fredag08.00–09.30övrig tid röstbrevl
LördagStängt
SöndagStängt

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00lunch 12-12:45
Tisdag08.00–16.00lunch 12-12:45
Onsdag08.00–16.00lunch 12-12:45
Torsdag08.00–16.00lunch 12-12:45
Fredag08.00–16.00lunch 12-12:45
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Fagersta, våning 2, Fagersta
Län, kommun:
Västmanlands län, Fagersta
Postadress:
Västgötegatan 4 A, 722 11 Västerås
Webbplats:
https://www.1177.se/vastmanland/bu-halsan-fagersta

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Det finns gott om parkeringsplatser utanför sjukhuset

Barn- och ungdomshälsan är en första linjemottagning inom hälso- och sjukvården i Västmanland. Barn-och ungdomshälsan erbjuder hjälp vid lätt till måttlig psykisk ohälsa till barn och unga från förskoleklass och upp till den dag man fyller 18 år.


Vi arbetar för att främja psykisk hälsa och förebygga och behandla psykisk ohälsa. Vi träffar föräldrar, barn och ungdomar tillsammans eller var för sig och erbjuder bedömning och psykologisk samtalsbehandling. Många av dem som söker till oss upplever problem kopplat till oro/ängslan, nedstämdhet, stress och sömnsvårigheter. Relationsproblem, beteendeproblem och kriser är vanligt. Det kan också vara huvudvärk och magont när man inte hittar kroppsliga orsaker.


Barn- och ungdomshälsan har mottagningar på fyra platser i länet; Västerås, Köping, Fagersta och i Sala. På våra mottagningar arbetar psykologer och kuratorer med påbyggnadsutbildning i grundläggande psykoterapi och som har god erfarenhet av att möta barn, ungdomar och familjer.

Driftsform

Driftsform: Region

Till Barn- och ungdomshälsan kommer barn och ungdomar från 6 år upp till 18 års ålder med lindrig till måttlig psykisk ohälsa. 

Vid ett första samtal på Barn- och ungdomshälsan, oftast med hela familjen, görs en bedömning hur vi bäst ska kunna hjälpa barnet/ungdomen till en bättre psykisk hälsa. Vid en bedömning ställs alltid många frågor om sådant som påverkar psykisk ohälsa. 

Behandlingen kan se olika ut beroende på vilka behov barnet/ungdomen har. Som exempel kan nämnas familjesamtal, enskilda samtal, föräldrasamtal och gruppverksamhet. 

 • Besväras du av ångest och oro?

  Barn och ungdomshälsan erbjuder nu psykologisk behandling via internet för dig som är mellan 15-18år.

  Behandlingsprogrammet bygger på de senaste metoderna inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och i programmet arbetar du ungefär som du skulle ha gjort om du besökte en kognitiv beteendeterapeut. Behandlingsprogrammet är upplagd som en kurs där du får bekanta dig med information, arbetsmaterial och olika verktyg som i forskning visat sig vara hjälpsamt för personer som lider av oro- och ångest. Under hela behandlingen stöttas du av en behandlare digitalt.

  En fördel är att du kan delta på distans och behöver inte åka till en fysisk mottagning. Du kan också delta i behandlingen var och när du vill.


  Om du tror att detta kan vara något för dig eller ditt barn/ungdom så kan du anmäla intresse under våra E-tjänster för deltagande i ett första digitalt bedömningssamtal. När vi har fått in din anmälan så skickas en inbjudan till din inkorg i 1177. Inbjudan innehåller en länk till ett bedömningssamtal samt två formulär som du behöver fylla i innan bedömningssamtalet.

 • Dans för hälsa är en forskningsbaserad insats för att stärka psykisk hälsa. Vi träffas en gång i veckan, under vägledning dansar och rör vi oss tillsammans på ett kravlöst sätt. Sättet vi rör oss på påverkar hur vi känner, tänker och vad vi kommer ihåg. Dans kan bidra till en bättre psykisk hälsa genom att fokus ligger på upplevelser av den egna kroppen i stället för att värdera den. Att ha fokus i dansen på upplevelser i kroppen ger vila från negativa tankar och oro. Samspel och grupptillhörighet i en ordlös kommunikation i dans stärker ett grundläggande mänskligt behov av gemenskap. Dans kopplar ihop kroppsliga, känslomässiga och tankemässiga processer, vilket kan ge en ökad kroppsuppfattning. Dans kan ge ökad variation av känslomässiga uttryck. 
  Gruppverksamheten vänder sig till ungdomar mellan 13 - 18 år och som upplever oro, stress, nedstämdhet, irritation, trötthet/sömnbesvär och eller som har besvär med huvudvärk, ont i magen eller ont i nacke, rygg, skuldra.

  Inga förkunskaper krävs, dansen är kravlös, man kommer i sköna kläder, inga skor behövs.

  Kontakta din mottagning om du vill veta mer. 

 • Unified protocol är en gruppbehandling där du får möjlighet att arbeta med hur du upplever och reagerar på dina känslor – till exempel rädsla, oro, ilska eller nedstämdhet. Oavsett vilka känslor du har svårigheter att hantera kommer du att kunna få hjälp av denna behandling. Behandlingen fokuserar på att erbjuda och träna på hjälpsamma strategier för att hantera känslor och lär ut hur det är möjligt att minska undvikande av situationer, platser och människor som skapar stress. 
  Unified protocol är en transdiagnostisk behandling vilket innebär att du som deltar inte behöver uppfylla någon specifik diagnos. Behandlingen passar dig som går i 9:an och gymnasieungdomar upp till 17 år som har symtom på ångest och/eller nedstämdhet som begränsar din funktion i vardagen. Det innebär att behandlingen lämpar sig för ungdomar som får panikattacker och/eller ångest i samband med till exempel sociala situationer, skolprestationer eller idrottsprestation. Behandlingen kan också vara till hjälp för dig som har nedstämdhetssymtom men inte uppfyller kriterierna för en depressionsdiagnos. 


  Kontakta din mottagning om du vill veta mer.   
   

Remisskrav

Ingen remiss krävs. Vi tar emot barn från förskoleklass och upp till den dagen man fyller 18 år. För att komma till Barn och ungdomshälsan bokar förälder tid via 1177 för ett första bedömningssamtal som sker över telefon. Den unge kan vid behov också delta i telefonsamtalet. Där får du prata med en behandlare och beskriva svårigheterna och bekymren för att slussas till rätt vård och stöd. Telefonmottagningen är en gemensam kontaktväg för alla länets mottagningar oavsett var i länet du bor.Vårdnadshavare bokar en första telefontid på 1177 åt barn under 13 år. Så här gör du. Logga in på 1177.På startsidan klickar du på barnets namn under Agera ombud. Sök rätt på vår mottagning, lättast är om Du skriver endast ungdomshälsan.Välj sedan Boka tid direkt och följ instruktionerna. Personer som fyllt 13 år loggar in själva med sitt personnummer och bankID. Vid denna telefonkontakt görs omgående en professionell bedömning.

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är från 6 - 18 år.

All personal har tystnadsplikt

Till toppen av sidan