BUP akutmottagning Västmanland

Västmanlands sjukhus Västerås, Psykiatricentrum, Ingång 29, Västerås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
MåndagDygnet runt
TisdagDygnet runt
OnsdagDygnet runt
TorsdagDygnet runt
FredagDygnet runt
LördagDygnet runt
SöndagDygnet runt

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
MåndagDygnet runt
TisdagDygnet runt
OnsdagDygnet runt
TorsdagDygnet runt
FredagDygnet runt
LördagDygnet runt
SöndagDygnet runt

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Psykiatricentrum, Ingång 29, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Psykiatricentrum, Ingång 29, 721 89 Västerås
Webbplats:
https://www.1177.se/vastmanland/bup-akutmottagning

Vi tar emot barn och ungdomar som har ett omedelbart behov av psykiatrisk bedömning och professionell hjälp.

Vi arbetar med bedömning och insatser i akuta situationer för barn och ungdomar och deras familjer, där psykiatrisk problematik är huvudproblemet.

Vi finns vid Västmanlands sjukhus Västerås, men vänder oss till barn och ungdomar i hela Västmanland.

Vi tar emot barn och ungdomar under 18 år.

Driftsform: Region

Barn- och ungdomspsykiatrins akutmottagning tar emot barn och ungdomar som har ett omedelbart behov av psykiatrisk bedömning och professionell  hjälp.

Här arbetar socionom/kurator, psykolog, sjuksköterska, skötare läkare och medicinsk sekreterare.

Vid akutmottagningen arbetar man med bedömning och insatser i akuta situationer för barn och ungdomar och deras familjer, där psykiatrisk problematik är huvudproblemet.

BUP Akutmottagning kontaktas, dygnet runt vid behov, via tfn: 021-17 57 46.

BUP Akutmottagning finns vid Västmanlands sjukhus Västerås, Psykiatricentrum,  Ingång 29, men vänder sig till barn och ungdomar i hela Västmanland.

 

 

 • BUP:s vårdavdelning, "99:an", är en länsgemensam enhet som ger kvalificerad psykiatrisk vård, dygnet runt, för barn och ungdomar med akuta psykiatriska tillstånd. Föräldrar är med på avdelningen i de allra flesta fall.

  BUP avdelning 99 Västmanland

 • Följ med när Alex och gänget besöker BUP.

  Alex besöker BUP finns textad på svenska, engelska, arabiska, persiska (farsi), somaliska, turkiska samt syn- och teckentolkad.

 • På 1177 kan du läsa om psykisk hälsa, ta del av andras erfarenheter, vad man kan göra själv och var man hittar stöd och hjälp. Det finns också fakta om olika diagnoser och behandlingar.

 • Har du en hemlighet som gör dig ledsen eller orolig?

  Då ska du inte behöva vara ensam med det. Du har rätt att få den hjälp du behöver för att må bra. Besök webbplatsen Våga berätta så får du veta vad du kan göra om du eller någon annan mår dåligt.

 • GRUPPBEHANDLING - OFTA DE FÖRSTA INSATSERNA SOM ERBJUDS
  Många barn och ungdomar är i behov av insatser från barn- och ungdomspsykiatrin. För att räcka till för så många som möjligt och undvika kötid erbjuder vi insatser i grupp, vi har ett brett utbud av grupper som riktar sig till individer med olika typer av symptom.

  Vilka grupper som ges kan variera och skilja sig åt mellan våra mottagningar. Ibland erbjuds grupper både i Västerås, Köping, Sala och Fagersta. Oavsett var i länet du bor kan du anmäla dig till den grupp/ort som passar ert behov. Om du kan tänka dig att resa får du plats på den ort som snabbast kan erbjuda plats – om du endast vill gå utbildning nära där du bor, kan du få vänta lite på plats. Många grupper ges idag också digitalt via Teams.

  Gruppbehandlingar är den insats som vi ofta erbjuder först. Barnets symptom styr vilken gruppinsats som blir aktuellt för er del och det är alltid en bedömning av oss som professionella, vad som kan vara lämpligt.

  Exempel på våra gruppbehandlingar:
  BUP BASBEHANDLING
  Samtal om vanliga symtom och upplevelser, livsstilsfaktorers påverkan samt hur dåligt mående kan inverka på relationer. Fokus kommer också att ligga på hur man som kan förebygga att situationer och mående försämras och hur man kan bemöta och hantera det som uppstår. Vi träffas vid tre tillfällen och du som barn/ungdom har med dig en viktig vuxen person. Behandlingen utgör basen i flertalet av de tillstånd som vi möter inom BUP.

  HANTERA KÄNSLOR
  Syfte är att öka sin medvetenhet kring känslor och lära sig hitta strategier som hjälper en att hantera starka känslor. Vi träffas vid fem tillfällen och du som ungdom har med dig en viktig vuxen person.

  UNIFIED PROTOCOL (UP)
  Riktar sig mot ungdomar som har någon form av ångest, nedstämdhet eller känslomässiga svårigheter. Behandlingen syftar till att ge deltagarna redskap för att kunna hantera sina svårigheter genom att arbeta med tankar, känslor och handlingar. Metoden bygger på KBT-inriktning.

  STRATEGI
  En väl beprövad föräldrautbildning som riktar sig till föräldrar som har barn med diagnos ADHD eller ADD. Vi träffas vid fem tillfällen och barnet deltar inte.

  SÖMNSKOLA
  Informationsföreläsning vid ett tillfälle där man går igenom grunderna i sömnhygien. Det är en träff där du som barn/ungdom kommer med en förälder. Detta utgör grundinsatsen för alla med sömnproblem. Efter att man gått i sömnskolan erbjuds telefonuppföljning hos arbetsterapeut och vid behov kan ett individuellt bedömningssamtal bokas in, som uppföljning.

  FÖRÄLDRAGRUPP FÖR BARN MED TVÅNGSSYNDROM
  Fokus på psykoedukation om tvångssyndrom, behandling av tvång och förhållningssätt/strategier för föräldrar för att kunna stötta ditt barn i vardagen. Vi träffas vid tre tillfällen, enbart föräldrar.

  Andra insatser
  Individuellt besök hos arbetsterapeut för bedömning och ställningstagande till stöd för sömn, struktur och/eller kognition. Detta, erbjuds främst efter att ni genomgått grundläggande sömnskola.

  Om anpassningar i hem och skola inte är tillräckligt kan läkemedelsbehandling mot koncentrationssvårigheter behöva övervägas. Medicinering utgör aldrig huvudbehandlingen utan ska alltid vara ett tillägg till anpassningar i vardagen. Bedömning hos läkare krävs för att medicinering ska kunna provas ut. Uppföljningar sker därefter hos sjuksköterska eller läkare, för utvärdering och anpassning av dos och preparat som passar just ditt barn.

  Autism
  Om ditt barn/ungdom har utretts och fått en diagnos inom autismspektrum får ni en remiss till Habiliteringscentrum som sedan erbjuder fortsatta insatser och uppföljningar efter behov. Er "hemmamottagning" inom BUP Västmanland ser till att sådan remiss skickas, om ni så önskar. BUP erbjuder inte insatser riktat specifikt mot Autism/Asperger syndrom. Kontakta din mottagning om du vill veta mer.

  Vid neuropsykiatriska funktionshinder är anpassningar i vardagen den allra viktigaste insatsen. En fungerande vardag med tydlig struktur, goda rutiner och förutsägbarhet i de miljöer där barnet vistas är erfarenhetsmässigt det som gör störst skillnad för hur individen mår. Ofta har både skola och familj gjort stora ansträngningar redan innan utredning, men nästan alltid finns det ytterligare några delar som man kan jobba vidare med och förbättra ytterligare. Vi hoppas att ni ska få en bild av vilka insatser som finns att få från BUP på våra informationsträffar, vilka förväntningar ni kan ha och vad ni själva kan göra.

Åldersregler

Vi tar emot patienter som är 17 år eller yngre. Upp till 18 år.

Besök hos oss är kostnadsfria, men om ni avbokar eller ombokar ert besök senare än kl 08:30 samma dag, eller uteblir från ett bokat besök utan att höra av er faktureras ni ordinarie patientavgift samt en administrativ avgift.

Till toppen av sidan