Långa svarstider på covidprov.Det här meddelandet avser Västmanland

Just nu tar det 48-84 h att få provsvar för covid-19.

Att välja vårdmottagning

Att vara ung och må dåligt

Innehållet gäller Västmanland

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Kommunerna i Västmanlands län och landstinget Västmanland arbetar för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt hjälp. Ett led i det arbetet är att länets kommuner och landstinget Västmanland tillsammans har tagit fram information om den hjälp, stöd och vård som erbjuds barn och ungdomar som mår dåligt.

Här har vi samlat information om de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Här hittar du också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Sjukvårdsrådgivning

Du kan alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 för att få råd och stöd eller få hjälp med vart du ska vända dig inom vården.

Till toppen av sidan