Att välja vårdmottagning

Att vara ung och må dåligt i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Det finns olika anledningar till att man inte mår bra. Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

Region Västmanland och länets kommuner arbetar för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt hjälp. Ett led i det arbetet är att kommunerna och Region Västmanland tillsammans har tagit fram information om den hjälp, stöd och vård som erbjuds barn och ungdomar.

Här har vi samlat information om de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Här hittar du också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. Du kan till exempel få hjälp av elevhälsan eller på en ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med. Även du som förälder eller närstående kan ta kontakt om du är orolig för någon som är ung. Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Längre ner på sidan hittar du länkar till olika diagnoser och besvär som beskriver symtom och orsaker som kan göra att man mår dåligt. 

1177 sjukvårdsrådgivning

Du kan alltid ringa 1177 sjukvårdsrådgivningen för att få råd och stöd eller få hjälp med vart du ska vända dig inom vården. Det är erfarana sjuksköterskor som svarar på dina frågor om vård och hälsa dygnet runt. 

Barn- och ungdomshälsan

Barn- och ungdomshälsan (BU-hälsan) är en mottagning för barn och ungdomar från 6 år upp till 18 år och deras familjer. Hit kan du vända dig om du till exempel känner dig nedstämd, orolig, eller stressad. Det kan även handla om sömnproblem eller relationsproblem. Du hittar mer information hos barn- och ungdomshälsan

Elevhälsan

Du kan vända dig till elevhälsan på din skola för att få hjälp och stöd. Elevhälsan ger information och genomför stödjande samtal med både elever och föräldrar kring exempelvis skoltrivsel, hälsosamma levnadsvanor, psykiskt mående, beteende problematik och funktionsnedsättning. Elevhälsan finns för alla barn från förskoleklass till gymnasiet. Både elever och föräldrar kan kontakta elevhälsan.  

Ungdomsmottagningen

Till ungdomsmottagningen kan du vända dig för att få hjälp och stöd eller om du mår dåligt och bara behöver någon att prata med. 

Familjecentral och familjecentrum

Familjecentralen är riktar sig till barn och föräldrar och verkar för att vara hälsofrämjande, tidigt förebyggande och stödjande. Till familjecentralen kan man vända sig för att bara prata med någon eller för att få hjälp och stöd. På en familjecentral samverkar flera olika slags enheter, till exempel mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med förebyggande verksamhet.

Akut hjälp

SOS alarm 112

Om du befinner dig i en akut nödsi­tu­a­tion och be­hö­ver hjälp på en gång ringer du till SOS alarm 112. Be­ro­en­de på vad det gäl­ler så kan du få hjälp av till ex­em­pel am­bu­lans, brand­kår el­ler po­lis. Du når även länets socialjour via SOS alarm 112.

Polisen 114 14

Polisens telefonnummer 114 14 är för ärenden som inte är akuta, till exempel en polisanmälan. Hit kan du ringa var du än befinner dig i landet. Du blir kopplad till närmsta polismyndighet. 

Socialtjänsten och socialjour

Vid akuta ärenden under dagtid måndag till fredag kontaktar du socialtjänsten i din kommun. Om du behöver hjälp med akuta sociala frågor när socialtjänsten har stängt kan du ringa socialjouren i Västerås. Det kan till exempel handla om att du befinner dig i en utsatt miljö eller har beroendeproblematik och vill ha hjälp. Det kan också handla om att du behöver ha information eller stöd i en svår situation.

Socialjouren ger dig akut hjälp på kvällar, nätter och helger och nås på telefonnummer 021-39 20 66.

Socialjouren i Västerås är socialjour även för Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Närberg, Sala, Skinnskatteberg och Surahammar.

Du kan ringa SOS alarm på 112 och be om att få bli kopplad till socialjouren.

 

Psykriatiska mottagningar

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspykiatrin (BUP) utreder, behandlar och ger stöd till barn och ungdomar under 18 år med allvarlig psykisk ohälsa till exempel nedstämdhet, depression, oro, ångest och svårigheter att handera känslor och relationer till andra.

Vid aku­t lä­ge kontakta BUP-akutmottaing på telefonnummer 021-17 57 46

Vuxenpsykiatriska akutmottagningen

Psykiatrisk akutmottagning för Västmanland:
Telefon: 021-17 37 15 
Besöksadress: Västmanlands sjukhus, ingång 29, plan 2

Hjälplinjer

BRIS- barnens hjälptelefon

Om du som är under 18 år behöver stöd kan du kontakta Bris genom att ringa 116 111, chatta eller maila. Hos Bris kan du få prata med en kurator som är van vid att prata om känslor och olika tankar. Det finns flera sätt att få kontakt med en Briskurator. Välj det sätt som känns bäst för just dig. Bris har öppet varje dag, dygnet runt. 

BRIS för vuxna - om barn

Har du som vuxen frågor eller funderingar som rör barn och unga kan du kontakta Bris vuxentelefon 077-150 50 50 på vardagar mellan klockan 9-12.

Tisdag, onsdag och torsdag kan du få stöd på arabiska mellan klockan 9-12 på telefonnummer 077-448 09 00. 

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en stödchatt för dig upp till 25 år. Dit kan du vända dig om du känner att du behöver någon att prata med. 

MIND

MIND erbjuder stöd till människor som har någon form av psykisk ohälsa. Är du ung och vill chatta med en vuxen kan du kontakta Livslinjen.

 

Övriga

Barnahus Västmanland

Barnahus Västmanland är knutpunkten för samverkan mellan polismyndigheten, socialtjänsten i alla länets kommuner, åklagarkammaren, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP), Barn- och ungdomskliniken samt Länsstyrelsen i Västmanland.

Målgruppen är barn och ungdomar upp till 18 år som bor i Västmanlands län och som misstänks vara utsatta för våld främst i nära relation, sexualbrott samt barn som bevittnat våld. 

Om du är anställd inom en myndighet vars verksamhet berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten omfattas du av anmälningsplikt. Detta innebär att du har en skyldighet att anmäla till socialnämnden om du misstänker att ett barn far illa och kan vara i behov av skydd.

Besöksadress: Källgatan 10, 722 11 Västerås

Samordnare Barnahus
Telefon: 021-39 22 17, 021-15 24 10

Samordnare Polisen
Telefon: 010-567 59 26

Internationell kamp för kvinnors rättigheter

Internationell kamp för kvinors rättigheter driver en tjej- och kvinnojour. De hjälper kvinnor och tjejer med utländsk bakgrund bosatta i Sverige och som blivit eller riskerar att utsättas för hedersvåld, våld i nära relationer samt tvångs- och barnäktenskap.

Västerås, telefon: 070-473 33 75 eller 070-390 66 66

Kvinnocentrum (Västerås)

Jourtelefon: 021-39 37 10

Kvinnojouren och Tjejjouren Ronja

Kvinnojouren i Västerås och Tjejjouren Ronja har lång erfarenhet av att stötta kvinnor, tjejer och barn som är eller har varit utsatt för olika typer av våld. De erbjuder bland annat stödsamtal och praktisk hjälp.

Kvinnojouren, telefon: 021-12 67 80, måndag, torsdag och fredag klockan 9-10 samt onsdag klockan 13-14

Tjejjouren Ronja, telefon: 021-12 70 10

Kvinnojouren KAK (Köping-Arboga-Kungsör), telefon: 0221-244 90, måndag-fredag klockan 9-16

Kvinnojouren Sala, telefon: 0224-182 89

Om du bor i Fagersta, Hallstahammar, Norberg, Skinnskatteberg och Surahammar och är utsatt för våld i nära relation eller vet någon annan som är det kan du ta kontakt med din lokala socialtjänst för att få hjälp. Det går också bra att kontakta kvinnojouren eller tjejjouren. Vid akut fara ring 112.

Föreningen Kvinnohuset

Västerås, telefon: 021 -12 67 80

Somaya kvinno- och tjejjour

Somaya kvinno- och tjejjour är en ideell förening som stöttar kvinnor och HBTQ-personer med utländsk bakgrund som är utsatta för våld i nära relation och/eller lever i en hederskontext. De har lång erfarenhet och är flerspråkiga.

Telefon020-81 82 83   
E-post: stodjouren@somaya.se

Unga relationer

Ungarelationer.se syftar till att motverka våld i ungas parrelationer. De ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara något pågående eller något som har hänt tidigare. Använd chatten om du vill prata med någon om hur det känns i din relation eller om du är orolig för någon annan. Chatten är öppen varje kväll klockan 20-22. Det är gratis och du kan vara helt anonym. 

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan