Ångest

OCD – Tvångssyndrom

När du har tvångssyndrom måste du tänka på ett visst sätt eller göra vissa saker på ett speciellt sätt. Annars får du ångest eller tror att någonting hemskt kommer att hända. Det finns behandlingar mot tvångssyndrom.

I den här texten kan du läsa om tvångssyndrom hos vuxna.

Läs här om det gäller ett barn med tvångssyndrom.

Du som är tonåring kan läsa mer om tvångssyndrom på UMO.se.

Tvångssyndrom kallas också för OCD. Det är en förkortning av engelskans obsessive-compulsive disorder.

Västernorrland

Sök stöd och hjälp i Västernorrland

Misstänker du att ditt barn har tvångssyndrom kan du i första hand vända dig till din Barn och hälsovårdscentral (BVC), hälso-/vårdcentral eller elevhälsan. Du kan även ta kontakt med Barn och ungdomspsykiatrin (BUP) direkt via 1177 Vårdguidens e-tjänster och göra en Egen vårdbegäran.

Ungdomar under 18 år kan själva ta kontakt med ungdomsmottagningen.

Hälso-/vårdcentraler/BVC

BUP Västernorrland

Till toppen av sidan