Att söka stöd och hjälp

Patientföreningar och närståendeföreningar

Här finns en lista med föreningar och organisationer som ger stöd i hela landet genom exempelvis information och stödsamtal. Du kan komma i kontakt med andra som har liknande erfarenheter eller svårigheter som du själv. Du behöver inte vara medlem för att ta kontakt.

Den här sidan är för dig som vill kontakta en patientförening eller närståendeförening. Listan står i bokstavsordning. 

Du kan även söka bland organisationer som ger tillfälligt stöd på nätet.

Föreningar A – E

AA, Anonyma Alkoholister

Hos AA får du stöd att bli frisk från alkoholism. Där kan du dela dina erfarenheter, förhoppningar och styrkor med andra i liknande situation. Syftet med AA är att tillsammans vara nyktra och hjälpa andra alkoholister att uppnå nykterhet.

Al-Anon

Al-Anon ger stöd till dig som är anhörig eller närstående till någon som har alkoholism. Det finns möten att delta i. Där kan du dela dina erfarenheter, din styrka och ditt hopp med andra som har liknande erfarenheter.

Alla kvinnors hus

Alla kvinnors hus är en organisation som ger stöd, rådgivning och skyddat boende till vuxna och barn som har bevittnat eller upplevt våld.

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer dig som är anhörig eller anhörigvårdare.

Anonyma narkomaner, NA

Anonyma narkomaner finns för dig som har problem med lagliga eller olagliga droger, inklusive alkohol. Du får hjälp att sluta använda droger.

Autism Sverige

Förbundet Autism Sverige riktar sig till personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. 

B

Bufff

Bufff ger stöd till dig som har en anhörig i fängelse.

Föreningar E - M

F

Frisk och fri

Frisk och fri är riksföreningen mot ätstörningar. Det är en förening som erbjuder stöd till personer som har en ätstörning eller den som är närstående. 

Fryshuset Exit

Fryshusets anhörigstöd Exit erbjuder stöd till dig som är närstående till någon som blivit radikaliserad. Föreläsningar, grupper och individuella stödsamtal från hela landet via telefon och video.

Fryshuset Passus anhörigstöd

Stöd till dig som är närstående till någon som värvats till ett kriminellt gäng eller en kriminell livsstil. Anonyma stödsamtal och samtalsstöd i grupp.

K

Kuling.nu

Kuling.nu är ett webbforum för barn till föräldrar som mår psykiskt dåligt.

M

Mamma till mamma

En ideell organisation som ger stöd för den som har psykisk hälsa i samband med graviditet eller småbarnsperioden.

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en förening som stödjer ungdomar med närstående som har ett beroende eller har psykisk ohälsa. 

Mind - för psykisk hälsa

Mind arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Mind ger bland annat stöd med följande stödlinjer:

Föreningar N – R

N

Noaks ark - för dig som har hiv

Noaks ark arbetar för att personer som lever med hiv ska må bra och ha ett bra liv. Föreningen arbetar också för att minska spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. 

nxtME

nxtME är en förening som riktar sig till dig som någon gång har varit eller är utsatt för incest och som behöver hjälp och stöd för att bearbeta dina upplevelser.

O

Obesitas Sverige

En ideell organistion som jobbar med frågor som rör övervikt och obesitas/fetma. Organistionen hette tidigare HOBS, Hälsa oberoende av storlek.

P

PAR - Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin

Organisationen Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin ger stöd och rådgivning till patienter i sluten och öppen rättspsykiatrisk vård och deras anhöriga.

R

Randiga huset

Randiga huset är en organisation som erbjuder stöd till barn som har förlorat eller är på väg att förlora en närstående.

Riksförbundet Attention

Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Riksförbundet Balans

Riksförbundet Balans riktar sig till alla som har erfarenhet av depression eller bipolär sjukdom, och deras närstående.

Riksförbundet för social och mental hälsa - RSMH

RSMH är en organisation för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, och deras närstående.

Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandes stöd - SPES

SPES är en organisation för alla som har förlorat en närstående genom självmord.

Riksorganisationen för anhöriga till våldsdödade

RAV hjälper och stöttar anhöriga och andra närstående till dem som har mördats, eller kan antas ha blivit dödade genom våldsbrott.

Rise

Rise är en riksförening som ger stöd åt personer som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.

Roks

Roks är en riksorganisation för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige. Roks har jourer runt om i landet som erbjuder stöd åt tjejer och kvinnor via telefon och andra insatser.

Föreningar S – U

S

Schizofreniförbundet

Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar.

SHEDO

Föreningen arbetar för att sprida kunskap om ätstörningar och självskadebeteende. SHEDO ger stöd åt dig som har ätstörningar eller självskadebeteende, och även dina närstående.

Spelberoendes riksförbund

Förbundet riktar sig till personer med spelberoende, och till deras närstående.

Svenska OCD-förbundet

Förbundet stödjer människor med OCD - Tvångssyndrom och deras anhöriga.

Sveriges Fontänhus Riksförbund

Förbundet ger stöd till dig som återhämtar dig från psykisk ohälsa. Lokala fontänhus finns på 13 orter i landet.

Fredsbaskrarnas kamratstödtelefon är till för dig som har tjänstgjort i den militära utlandsstyrkan. De som svarar har egen erfarenhet av utlandstjänst och kan ge stöd och råd.

T

Tilia

Föreningen Tilia finns för att stötta dig som är under 30 år och har psykisk ohälsa.

Trygga Barnen

Trygga Barnen ger stöd åt alla mellan 7 och 25 år som har en närstående som mår psykiskt dåligt, eller har ett beroende.

Terrafem

Terrafem arbetar för kvinnors och flickors rättigheter. Organisationen erbjuder stöd och råd på flera språk.

Tjejzonen

Tjejzonen erbjuder stöd genom chatt, mejl, samtal och Storasystrar.

U

Unizon

Unizon är ett riksförbund för kvinnojourer, tjejjourer och ungdomsjourer runt om i landet. Du kan söka bland olika jourer på föreningens webbsida.

Föreningar V – Ö

V

Vimil - vi som mist någon mitt i livet

Vimil är ett nätverk med stöd för den som förlorat någon som var viktig. Vimil har bland annat stödgrupp och kunskapsbank.

VSFB - Vi Som Förlorat Barn

Vi som förlorat barn är en förening som erbjuder samtal och stöd till familjer som har förlorat ett eller flera barn. Föreningen drivs av föräldrar och vuxna syskon med egen erfarenhet.

Å

Ångestförbundet ÅSS

ÅSS är en stödförening för personer med ångestsjukdomar och för deras närstående.

Fler föreningar för barn och unga

Har du synpunkter på innehållet?

Saknar du information om någon förening eller organisation? Kontakta oss genom formuläret på den här sidan.

Till toppen av sidan