Sjukdomar & besvär

Psykiska sjukdomar och besvär

Här kan du läsa mer om psykiska sjukdomar och besvär, som ångest och depression. Du får veta vilka behandlingar som finns och råd om var du kan söka hjälp.

Innehåll - Psykiska sjukdomar och besvär

Visa innehåll som:
Att skada sig själv

Här kan du läsa om vilken hjälp som finns om du eller en närstående skadar sig själv.

Beroende och skadligt bruk

Läs om olika former av beroenden och var du kan få hjälp.

Depression

Det finns olika former av depression. Läs om dem här.

Har du besökt psykiatrin? Ta chansen att påverka

Du som nyligen har haft kontakt med psykiatrin kan bli tillfrågad att delta i en enkät. I den får du svara på frågor om hur du upplevde vården. Varje person har sin unika upplevelse, därför är det viktigt att just du deltar. Dina svar kan hjälpa till att utveckla vården.

Psykos och vanföreställningar

En psykos innebär att man upplever verkligheten förändrad eller annorlunda. Man kan få en enskild psykos, eller så kan det vara en del av en psykossjukdom som schizofreni.

Självmordstankar

Det finns alltid hjälp att få. Här kan du läsa om vilken hjälp som finns att få om du själv eller en närstående har självmordstankar.

Ångest

Ångest kan kännas olika och bero på olika saker. Här kan du läsa om olika typer av ångest, vad du kan göra själv för att må bättre samt var och när du ska söka vård.

Ätstörningar

Läs mer om olika former av ätstörning. I texterna finns också information om när och var man ska söka vård. Det finns hjälp att få.

Mer på 1177.se

Att söka stöd och hjälp

Här finns information om olika former av stöd du kan få. Det finns också kontaktuppgifter till olika patient- och närståendeföreningar.

Att må dåligt

Det är vanligt att må dåligt ibland. Det finns mycket som du kan göra själv för att må bättre om du känner dig orolig, ledsen eller stressad.

Till toppen av sidan