Nerver

Tics

Tics är plötsliga ljud eller rörelser som är svåra att hålla tillbaka. Oftast är de ofrivilliga, men ibland kan de delvis kontrolleras med viljan. Tics är vanligast hos barn i skolåldern, men förekommer även hos vuxna. Tics är ofta övergående, men inte alltid.

Vad beror tics på?

Tics är vanligt hos barn i skolåldern. De går oftast över på några år.

Tics kan ibland vara ett symtom vid vissa tillstånd, som Tourettes syndrom, Aspergers syndrom, ADHD och Tvångssyndrom.

De flesta läkemedel mot koncentrationssvårigheter kan ge eller öka problem med tics.

Det är vanligt att få fler tics om du är spänd eller stressad, eller om du har varit mycket i rörelse och sedan slappnar av.

Orsaken till tics är okänd.

Symtom

Exempel på tics kan vara att du gör något av följande:

  • Kastar med huvudet.
  • Blinkar.
  • Harklar dig, muttrar, fnyser eller gör andra ljud.
  • Säger opassande ord.
  • Upprepar det du själv eller andra har sagt.
  • Härmar andras rörelser.

Ibland går det att kontrollera tics med viljan, men du kan behöva avreagera dig med ännu fler tics efteråt. 

När ska jag söka vård?

De allra flesta som har tics behöver inte söka vård eftersom besvären går över.

Du kan kontakta BVC, elevhälsan eller en vårdcentral om ticsen inte går över eller om du eller ditt barn behöver hjälp.

Du kan kontakta många mottagningar genom att logga in.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Vad kan jag göra själv?

Tics blir ofta värre om de uppmärksammas. Därför är det bra att du försöker låta bli att reagera på dina egna eller andras tics.

Du kan minska dina tics genom att stressa mindre och röra på dig mer.

Du kan pröva att göra motrörelser. Då lär du in ett beteende som inte går att göra samtidigt som ticsen. Vilken motrörelse du kan göra beror på vilka tics du har. Om du till exempel gör något ljud kan du prova att djupandas som motrörelse. Du gör motrörelsen när impulsen att börja med tics kommer.

Behandling

Du kan få behandling om dina tics är mycket besvärande. Då kan du få en särskild form av psykoterapi som går ut på att ändra beteendet. Ett annat alternativ är läkemedel som kallas neuroleptika. 

Läkemedel används bara om tics är ett stort problem, eftersom de har en hel del biverkningar.

Till toppen av sidan