Vård om du kommer från ett annat land

Tolkning till mitt språk

Du har rätt till tolk om du inte pratar svenska eller har svårt att förstå informationen på svenska. Det gäller både vid besök hos hälso- och sjukvården och tandvården. Tala om att du behöver språktolk när du bokar ditt besök.

Ett vårdbesök med tolk.
Västernorrland

Tolk- och taltjänst i Västernorrland

Tolkcentralen

Om du behöver teckenspråkstolk, dövblindtolk eller vuxendövtolk i Västernorrland kan du kontakta regionens tolkcentral.

Tolk och taltjänst

En tolk är en person som arbetar med att översätta mellan olika språk.

Tolken har tystnadsplikt. Det betyder att hen inte får lämna ut information om dig utan att du godkänner det. Familj och vänner som översätter är inte tolkar och har inte tystnadsplikt.

Det är inte bra att ditt eller en släktings barn tolkar. Det är lätt att det då blir missförstånd i samtalet med läkare och vårdpersonal.

Till toppen av sidan