Undersökningar under graviditeten

KUB – kombinerat ultraljud och blodprov

Undersökningen KUB visar sannolikheten för att fostret har någon kromosomavvikelse. KUB består av ett blodprov och en ultraljudsundersökning. Provet kan inte ge säkra svar, utan bara uppskattningar. Det kan behöva kompletteras med andra prov. KUB ökar inte risken för missfall.

KUB erbjuds endast vid en del landsting och till vissa gravida. Då är KUB frivilligt, precis som all annan fosterdiagnostik. Det är alltid du som är gravid som bestämmer om du vill göra provet eller inte.

Västernorrland

KUB i Västernorrland

KUB erbjuds kvinnor som stöd i sitt beslut att ta reda på om fostret har trisomi 13 (Pateaus syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom) eller trisomi 21 (Downs syndrom). Just nu är KUB-tester för kvinnor yngre än 35 år inställda på grund av coronapandemin men det planeras att starta upp igen den 1 september 2021. Alla berörda meddelas via brev om de bokat tid på ultraljudsmottagningen.

För att veta om fostret verkligen har någon av dessa kromosomavvikelser krävs fostervattensprov, som tyvärr innebär att risken för missfall ökar lite grann. KUB erbjuder vi dig lite som en vägvisare i ditt beslut om fostervattensprov.

Om du redan vet att du oavsett svaret på KUB kommer att önska ett fostervattensprov är KUB alltså inget för dig.

Om du redan vet att du inte kommer att vilja genomgå ett fostervattensprov oavsett svaret på KUB är KUB heller inget för dig.

Om KUB visar en förhöjd sannolikhet för kromosomavvikelse erbjuder vi fostervattensprov, eller att först genomgå blodprovet NIPT för att om möjligt slippa genomgå fostervattenprov. Om NIPT inte visar på kromosomavvikelse är det mycket sällsynt att fostret har trisomi 13, 18 eller 21. Om NIPT tyder på kromosomavvikelse behöver resultatet säkerställas med fostervattensprov.

Om KUB visar en låg sannolikhet för kromosomavvikelse erbjuds varken fostervattensprov eller NIPT.

Olika regler för olika åldrar

KUB utförs i Sundsvall och Sollefteå. Prata med din barnmorska om du är intresserad.

Kvinnor som är minst 35 år vid tidpunkten för beräknad förlossning erbjuds KUB kostnadsfritt.

Övriga erbjuds KUB mot en kostnad av 2 500 kronor.

Till toppen av sidan