Barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet

Ibland blir det ingen graviditet när man försöker befrukta ett ägg med spermier. Det brukar kallas för ofrivillig barnlöshet när man har försökt att få till en befruktning i mer än ett år. Det kan bero på olika saker att det inte blir någon graviditet. Det är vanligt med barnlöshet och det kan finnas hjälp och behandling.

I den här texten tar vi upp orsaker, utredning och behandlingar när det inte blir någon graviditet, trots att förutsättningarna finns.

Barnlöshet kan också bero på att förutsättningarna inte finns. Du kanske är ensamstående, lever i ett samkönat förhållande eller i ett förhållande där den andra inte vill ha barn. Vi har ingen särskild text för den här gruppen, men en del kan hitta hjälpsam information i texten om IVF, provrörsbefruktning.

Västernorrland

Ofrivillig barnlöshet i Västernorrland

Infertilitet, ofrivillig barnlöshet, brukar beskrivas som en önskan om att  graviditet och barn inte uppfylls vid den tidpunkt som paret önskar det och efter att man försökt med regelbundet samliv i ett år. Prevalensen anges till omkring 10 % av par i fertil ålder.
För ofrivillig barnlöshet i Västernorrland söker du hjälp på någon av kvinnoklinikernas fertilitetsmottagningar.

I Sundsvall och Härnösand finns också privata gynekologer som har avtal med respektive kvinnoklinik vilket innebär att kostnaden för vård är densamma som om du söker på kvinnokliniken.
Patienter får ett inledande telefonsamtal med en barnmorska som bland annat informerar om utredningsgång, planerar provtagning samt möjlighet att komma i kontakt med kurator.

Därefter får paret en tid hos läkare (inom 3 månader) samt komplettering av proverna. Fortlöpande information ges till paret för varje utredningsmoment i samband med planering och läkarbesök.

Grundförutsättningar för att få en utredning och behandling:


Utredning

 • Ofrivillig barnlöshet ska ha förelegat sedan minst 1 år. Om skälet till barnlösheten är klarlagd, exempelvis att kvinnan ej har menstruation, kan denna tid modifieras.
 • Det får inte föreligga missbruk, begåvningshandikapp eller tung psykiatrisk sjukdom.
 • Det får inte föreligga allvarlig sjukdom som innebär att någon förälder inte förväntas kunna ta hand om barnet under hela dess uppväxt.
 • Ni bör vara gifta eller sambo, ni utreds tillsammans. Ni har inte  gemensamma barn. Adoptivbarn räknas som biologiska barn.
 • För fertilitetsutredning skall kvinnan vara mellan 23 och upp till 40 år. Efter 40 år fyllda är det inte möjligt med regionfinansierad fertilitetsutredning för kvinnan. Åldersgräns för mannen är mellan 23 och 55 år.  
 • Kvinnans BMI får vara högst 30 (den kvinna som ska bära graviditeten). Om BMI är högre än 35 görs en utredning först efter försök till viktreduktion.
 • Ingen av parten ska tidigare ha genomgått steriliseringsoperation.
 • För ensamstående kvinnor eller samkönade par föreligger samma utrednings- och remitteringsregler som för heterosexuella par (med undantag för tiden för graviditetsönskan).
 • För donatorbehandling (spermie eller ägg) krävs även psykosocial utredning, för vilket kvinnan eller paret remitteras som ett led i utredningen.  

Regionfinanserad IVF (Invitrofertilisering)

 • Minst 2 års barnlöshet ska ha förekommit innan behandlingen påbörjas vid oförklarlig infertilitet.
 • Vid oförklarlig barnlöshet (det vill säga utredningen har inte hittat någon orsak) ska barnlöshet ha förekommit i minst 3 år om kvinnan är 32 år eller yngre.
 • För regionfinansierad IVF-behandling ska kvinnan vara mellan 23 och 40 år och mannen mellan 23 och 55 år. 
 • Det är lika villkor för ensamstående kvinnor, samkönade och heterosexuella par när det gäller utrednings- och remitteringsregler. 
 • Region Västernorrland bekostar upp till tre stycken så kallade fullskalebehandlingar (färsk återföring av befruktat ägg och eventuella frysåterföringar vid utebliven graviditet).
 • Ensamstående kvinnor och samkönade par erbjuds upp till 6 regionfinansierade donatorinseminationsförsök, vid utebliven graviditet kan de två sista inseminationsförsöken bytas ut mot en IVF-behandling.
Till toppen av sidan