Träning, vård och behandling i Västerbotten

Behandlingsortos – skor och skenor för PEVA

Innehållet gäller Västerbotten

Ortosen används för att behandla PEVA hos barn. Den består av en speciell sko som sitter ihop med en justerbar metallskena. Ortosen gör att resultatet efter gipsning eller operation blir bättre.

PEVA är ett medfött tillstånd som innebär att foten är vinklad nedåt och vriden inåt. PEVA kallas också klumpfot.

Behandlingsortos – skor och skenor för PEVA
Skor och skenor för att behandla PEVA hos barn.

Så används ortosen

Fram till att barnet börjar gå ska hen använda ortosen dygnet runt. Det går bra att ta av ortosen om det behövs, till exempel när barnet ska bada. När barnet börjar börjar visa tendenser på att vilja gå ska ortosen endast användas på natten och på dagtid när barnet vilar.

Behandling med ortos pågår oftast tills barnet är ungefär fem år gammal. Det är läkaren som avgör hur lång tid som behandlingen ska pågå.

Det kan ta ett tag innan barnet vänjer sig vid ortosen. Det är viktigt att ha tålamod om barnet visar missnöje. Det kommer att gå över.

Resultatet av behandlingen blir bäst om barnet har använt skenan på det sätt som läkaren ger råd om.

Kontakta ortopedteknik om barnet får skavsår, blåsor eller andra besvär av ortosen.

Kontroll och justering av ortosen

Eftersom barnet växer under behandlingen kommer skorna att behöva bytas och skenan justeras.

När tårna når fram till skons framkant är det dags att kontakta ortopedteknik för att prova ut nya skor och kontrollera skenan. Då får ni en tid för ett besök.

Ta alltid med skor och skena till alla besök på ortopedteknik samt vid läkarbesök.

Så tar du på ortosen

Gör så här för att ta på ortosen:

  1. Sätt på en tunn och slät strumpa på barnets fot.
  2. Öppna alla band på skorna.
  3. Sätt in barnets fot i skon med hälen längst bak. Det är viktigt för att foten ska hamna rätt i skon och för att behandlingen ska bli bra.
  4. Dra först åt det mittersta bandet på skon. Dra åt det tillräckligt hårt för att foten ska behålla sin position i skon.
  5. Släta ut strumpan och spänn de övriga banden.
  6. Tag på den andra skon.
  7. Fäst skorna på skenan.

Rengöring och skötsel

Rengör skor och skenor med tvål och vatten när det behövs. Undvik att använda andra rengöringsmedel eftersom det kan skada ortosens material.

Lånevillkor

För dig som har fått skor och skenor från ortopedteknik i Umeå eller Skellefteå så är hjälpmedlen ett lån som du ansvarar för under lånetiden. Om du skadar ditt hjälpmedel eller om du tappar bort det kan du bli ersättningsskyldig.

Kontakta ortopedteknik

Kontakta ortopedteknik om du har frågor eller funderingar.

Ortopedteknik Umeå

Ortopedteknik Skellefteå

Till toppen av sidan