Förbered ditt vårdbesök

Din säkerhet på sjukhus och sjukstuga

Innehållet gäller Västerbotten

När du är inlagd på sjukhus eller sjukstuga ska du få en så bra vistelse som möjligt. Som patient kan du bidra på flera sätt, till exempel genom att berätta viss information om dig själv.

I den här texten får du tips och råd om vad som är viktigt för vårdpersonalen att veta och vad du kan göra för att din vård och behandling ska bli trygg och säker. Du är alltid välkommen att fråga vårdpersonalen om du undrar över något eller känner dig orolig.  

Viktig information om dig själv

För att du ska få så bra hjälp som möjligt under din vårdtid vill vårdpersonalen gärna veta om något av följande gäller för dig:

 • Du har sömnsvårigheter, nedsatt syn eller hörsel.
 • Du är överkänslig eller allergisk mot något.
 • Det är något som oroar dig.
 • Något verkar vara fel.
 • Du har frågor om din vård eller din behandling.
 • Du inte förstår den information du får.

Berätta gärna också om dina tidigare erfarenheter av vården om du tror att det är något särskilt som vårdpersonalen behöver veta.

Dina läkemedel

För att kunna ge dig en säker vård behöver vårdpersonalen veta vilka läkemedel du tar och varför. Visa gärna din aktuella läkemedelslista om du har en sådan.

Prata med en läkare eller sjuksköterska på avdelningen om du har frågor om dina läkemedel. Säg också till om du är osäker på varför du ska ta ett visst läkemedel.

Skydda dig själv och andra mot smitta

Med god hygien och rena händer minskar du risken att du och andra patienter ska drabbas av en infektion.

Håll dina händer rena så här:

 • Tvätta alltid händerna efter att du varit på toaletten. Använd sedan handsprit eller desinfektionsservett.
 • Använd handsprit eller desinfektionsservett innan du äter.
 • Använd handsprit eller desinfektionsservett efter att du har varit utanför ditt rum.

Använd gärna handsprit eller desinfektionsservett regelbundet.

Berätta gärna för vårdpersonalen om något av följande stämmer in på dig:

 • Du behöver hjälp att tvätta händerna eller använda handsprit.
 • Du nyligen har kräkts eller har diarré.
 • Du har vårdats på sjukhus utomlands under senaste sex månaderna.

Du har alltid rätt att möta vårdpersonal med rena händer

Det här reglerna gäller för vårdpersonal:

 • De har alltid rena kortärmade arbetskläder när de arbetar nära dig.
 • De använder inte klockor.
 • De använder inte smycken på händerna eller underarmarna.
 • De använder alltid handsprit före och efter att de hjälpt dig.

Förebygg fallolyckor

Risken att falla ökar när man är sjuk. Berätta gärna för vårdpersonalen om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har fallit under det senaste året.
 • Du har svårt att hålla balansen eller är rädd för att falla.
 • Du har nedsatt syn.
 • Du använder några hjälpmedel.
 • Du känner dig yr eller ostadig när du ska upp och gå.
 • Du behöver hjälp av personal till exempel när du ska gå på toaletten under natten.

Förebygg trycksår

Risken för att huden skadas ökar om man sitter eller ligger i samma ställning under lång tid.  Det är viktigt att ändra läge på kroppen, även om det bara är lite grann.  

Berätta gärna för vårdpersonalen om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har sår sedan tidigare.
 • Du sitter eller ligger obekvämt.
 • Du får ont, till exempel på hälarna eller i ryggslutet.
 • Du behöver hjälp att ändra ställning eller röra på dig.

Plötslig förvirring

Att bli inskriven på sjukhus ökar risken för att bli förvirrad. Det kan bero olika saker som till exempel din sjukdom, läkemedel eller din behandling. Det kan också bero på att du befinner dig i en ny miljö.

Ett förvirringstillstånd kommer plötsligt och kan pågå under några timmar eller dagar. Det finns alltid en orsak till att någon blir förvirrad och det kan hända vem som helst. Det finns bra sätt att behandla förvirring. Därför är det viktigt att du berättar för vårdpersonalen eller dina närstående om du känner dig förvirrad.

Berätta gärna också för vårdpersonalen om något av följande stämmer in på dig:

 • Du har varit förvirrad när du vårdats på sjukhus tidigare.
 • Du beter dig på ett sätt som inte stämmer med hur du brukar göra.
 • Du vet inte var du är eller varför du är på sjukhuset.
 • Du känner dig mer orolig eller tröttare än vanligt.
 • Du tycker att du ser eller hör saker som inte finns i verkligheten.

När du ska lämna sjukhuset eller sjukstugan

Innan du åker hem ska du få information om vad som kommer att hända sen. Du ska också få veta vem som har ansvaret när du lämnat sjukhuset eller sjukstugan.

Skriv gärna ner dina frågor så kommer du lättare ihåg att ställa dem. Du kan också be någon om hjälp att skriva ner frågorna åt dig.

Ta gärna med en närstående som stöd när du ska skrivas ut.

Du har rätt att få både muntlig och skriftlig information om det här:

 • Den vård och behandling som du fått under vårdtiden.
 • Förändringar av din vård och behandling. Till exempel hur och varför du ska ta ett visst läkemedel.
 • Information om din plan för vård och behandling efter utskrivning.
 • Vem du ska kontakta om du har frågor eller om ditt tillstånd förändras.
 • Hur du på bästa sätt kan ta hand om dig och din hälsa.

Rapportera fel i vården

Om du inte är nöjd med något som du varit med om inom vården kan du lämna synpunkter eller klagomål. Läs mer på sidan Om du inte är nöjd med vården.

Gäller det en allvarlig händelse som har orsakat en skada är det vårdgivarens skyldighet att anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Samma sak gäller om det har funnits en risk för en allvarlig skada. En sådan anmälan kallas också lex Maria.

Till toppen av sidan