Vården i Västerbotten

Bup-mottagningar

Innehållet gäller Västerbotten

Har man allvarliga psykiska besvär med omfattande symtom kan man få remiss till Barn- och ungdomspsykiatrin, bup. När problemen är allvarliga påverkar de hur man fungerar i skolan, på fritiden och i relationerna med vänner och familj.

Det är hälsocentralen, sjukstugan, ungdomshälsan, ungdomsmottagningen, skolans elevhälsa eller kompetenscentrum för mödra- och barnhälsovård som kan skriva remiss till Bup.

Till toppen av sidan