Lagar i vården

Stödperson vid tvångsvård

Innehållet gäller Västerbotten

Du har rätt att få en stödperson om du tvångsvårdas inom psykiatrin eller tvångsisoleras enligt smittskyddslagen. Du får ha stödpersonen under tiden tvångsvården pågår samt fyra veckor efteråt. Rätten till stödperson gäller även om du sedan fortsätter få psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård i öppenvårdsform.

Vad är en stödperson?

En stödperson är en människa som är intres­serad av att finnas som stöd för dig. Det är en person som du kan prata med och som är helt fristående från vården.

Beroende på hur din vårdsituation ser ut kan stödpersonen besöka dig på avdelningen eller så kan ni till exempel ta promenader, fika, besöka bibliotek eller göra något annat som du tycker om.

Stödpersonen kan också vara med vid förhandling i Förvaltningsrätten som ett stöd för dig om du vill.

Stödpersonen har tystnadsplikt.

Du betalar ingenting för att ha en stödperson.

Vill du ha en stödperson?

Personalen på avdelningen där du får vård ska informera dig om möjligheten att få en stödperson. Du avgör själv om du vill ha en stödperson.

Personalen meddelar då patientnämnden som utser en stödperson till dig.

Du kan även kontakta Patientnämnden för att få mer information om stödperson.

De som jobbar på patientnämnden har tystnadsplikt.

Kontaktuppgifter till patientnämnden

Till toppen av sidan