Lagar i vården

Stödperson vid tvångsvård

Innehållet gäller Västerbotten

Du har rätt att få en stödperson om du tvångsvårdas inom psykiatrin eller isoleras enligt smittskyddslagen. Rätten till stödperson gäller även i psykiatrisk och rättspsykiatrisk öppenvård.

Vad är en stödperson?

En stödperson är en medmänniska som hjälper till och stöttar i sociala och personliga frågor och som har tystnadsplikt.

Stödpersonen kan vara med som ett stöd vid förhandlingar i Förvaltningsrätten.

Vill du ha en stödperson?

Du avgör själv om du önskar en stödperson. Personalen på avdelningen hjälper dig att kontakta patientnämnden som utser stödpersoner. Du kan också vända dig direkt till patientnämndens kansli. Ring 090-785 00 00.

Vill du bli stödperson?

Det krävs ingen speciell utbildning för att bli stödperson men det är önskvärt att du deltar i patientnämndens utbildningar och informationsmöten.

Du är genuint intresserad av människor och har förståelse för psykisk ohälsa och människor som har en utsatt livssituation.

Om du är intresserad av att bli stödperson eller vill veta mer är du välkommen att kontakta patientnämndens kansli. Ring 090-785 00 00.

Till toppen av sidan