Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Så fungerar vården

Lagar och bestämmelser

Här hittar du de viktigaste lagarna och bestämmelserna som reglerar hur vård och omsorg ska bedrivas.

Innehåll - Lagar och bestämmelser

Visa innehåll som:
 • Anmälan om vårdskada – lex Maria

  En vårdskada är en skada som du har fått inom vården och som kunde ha undvikits. En vårdskada måste utredas av vårdgivaren. Allvarliga vårdskador ska också anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

 • Vad innebär det att vara legitimerad inom vården?

  Vad innebär det att vara legitimerad inom vården? Vilka yrken krävs det en legitimation för?

 • Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

  Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

 • För dig som är barn eller ung: Filmer om dina rättigheter i vården

  Här kan du se filmer bland annat om hur du ska få vara delaktig i din vård och vem som får veta något om din vård. Filmerna gäller dig som är till och med 17 år.

 • FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  De mänskliga rättigheterna gäller alla människor. Du som har en funktionsnedsättning ska ha samma rättigheter som alla andra. Det framgår i överenskommelsen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

 • Lagar i vården

  Här beskrivs några av de lagar som styr hur vården ska bedrivas.

 • Lex Sarah

  Lex Sarah innebär att personalen i vissa verksamheter är skyldiga att rapportera missförhållanden. Det gäller bland annat inom äldreomsorgen och omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

 • Nationella kvalitetsregister

  I nationella kvalitetsregister samlas information från hela landet om en viss sjukdom eller behandling.

 • Nationella riktlinjer

  Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för hur olika sjukdomar kan förebyggas, utredas och behandlas. Riktlinjerna har tagits fram för att göra vården mer jämlik.

 • Rättigheter inom tandvård

  Du ska bli informerad och kunna påverka din behandling när du besöker tandvården. Du ska också få veta ungefär vad behandlingen kommer att kosta.

 • Att få vård enligt ett vårdförlopp

  Vid vissa sjukdomar följer vården ett så kallat vårdförlopp. Det är ett dokument som anger när till exempel en viss undersökning eller behandling kan behövas. Vårdförloppet för en sjukdom är likadant, oavsett var du bor. Men det kan anpassas efter vad du behöver.

 • Vårdgaranti

  Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Mer på 1177.se

Så blir du delaktig i din vård

Genom att förbereda dig inför besöket kan du vara delaktig i din vård. Då kan du tillsammans med vårdpersonalen komma fram till den vård som passar bäst.

Om du inte är nöjd

Du kan lämna synpunkter eller klaga om du inte är nöjd med den vård du har fått. Dina synpunkter kan till exempel gälla behandling, bemötande, tillgänglighet eller kommunikationen med vården. Det gäller också vid tandvård.

Till toppen av sidan