BETT, STICK OCH VÄXTER

Huggormsbett

Huggormsbett gör oftast ont och visar sig som två små prickar bredvid varandra på huden med 6-9 millimeters mellanrum. Det är vanligt att det uppstår en blåaktig svullnad runt bettet. Svullnaden kan sprida sig till hela den bitna kroppsdelen.

Att bli biten av en huggorm kan leda till väldigt olika reaktioner. Knappt hälften av de som har blivit huggormsbitna får inte några symtom, vilket beror på att inget gift har sprutats in. En del får bara en obetydlig svullnad, medan andra kan bli mycket sjuka.

Hur starkt du reagerar beror på mängden gift som har kommit in i kroppen och var du har blivit biten. Barn, gamla och gravida är särskilt känsliga.

Ring Giftinformationscentralen

Eftersom det är svårt att veta hur du kommer att reagera på ett huggormsbett ska du alltid ringa Giftinformationscentralen via 112 eller på telefon 010-456 67 00 för att få råd när du har blivit biten av en huggorm.

Åk till sjukhus

Alla som har blivit huggormsbitna bör observeras på sjukhus. Även om du är opåverkad ska du inte åka ensam utan be om hjälp med att ta dig dit.

Vid allmänpåverkan som illamående, kräkningar, magsmärtor, diarré, yrsel, kallsvettning, hjärtklappning, svullna läppar eller andningsbesvär ska du genast ringa 112 för att få hjälp med transport till sjukhus.

Innan du kommer till sjukhus

  • Var stilla och vila eftersom giftet sprids fortare vid ansträngning.
  • Håll den bitna kroppsdelen i stillhet, och gärna högt.
  • Ta av åtsittande saker som skor, ringar och klocka eftersom området runt bettstället ofta svullnar upp.
  • Lämna bettstället helt ifred. Försök inte suga ut giftet, kyla, värma eller dra åt ett skärp eller liknande runt den ormbitna kroppsdelen. Det kan förvärra förloppet.

Behandling med huggormsserum

Det finns huggormsserum som effektivt kan hejda sjukdomsförloppet om du har reagerat starkt på bettet.

Till toppen av sidan