Så söker du vård under den fackliga konflikten.Det här meddelandet avser Västerbotten

Just nu pågår en facklig strejk och blockad. Läs mer om hur du som invånare påverkas.

Våld, övergrepp och sexuella trakasserier

Att förändra ett våldsamt eller kränkande beteende

Har du märkt att någon i din närhet ibland är rädd för dig? Kanske har du fått höra från andra att ditt beteende mot någon inte är okej. Det kan kännas svårt att be om hjälp. Du kanske inte tror att det finns någon du kan berätta om dina tankar och ditt beteende för. Men det finns hjälp att få.

Kanske försöker du att hindra någon runt dig att leva sitt liv som hen vill. Du kanske vet att du ofta blir för arg. Du kan ha gjort något sexuellt mot någon som inte gav dig ett tydligt samtycke.

Du kanske har försökt hitta ursäkter till det du gjort. Du kan tänka att det inte gör något, att du har rätt att bli arg eller att personen inte sa nej till det du gjorde. Samtidigt vet du att du har ett problem som du borde ta tag i.

De flesta vet när de har gjort någonting som inte är okej. Du kan känna skam, oro och förvirring. Du kan ångra dig och må dåligt när du tänker på saker du gjort. Skam och ånger är viktiga känslor för att förstå när vi gjort något fel. Det kan också vara så att du försöker att inte tänka på eller förtränga vad du gjort.

Ta ansvar för förändring

Det är viktigt att du tar ansvar för det du har gjort. Både för dig själv och för den som har utsatts. Framför allt är det viktigt att du tar ansvar för att det aldrig händer igen. Att du tar ansvar för förändring tjänar alla på, du också.  Det är ett steg mot att må bättre, få bättre relationer, och framför allt veta om att du inte gör saker som skadar andra.

Att sätta ord på svåra känslor och tankar och få hjälp att sortera dem kan vara en start.

Västerbotten

Hjälp och stöd i Västerbotten

Mottagning för våldsutövare, mansmottagning, Umeå  ger stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska eller har använt någon form av våld i en nära relation.

KAST-mottagning, Umeå ger stöd till dig som vill sluta köpa sex. KAST står för ”Köpare av sexuella tjänster”. Även du som upplever att du har ett problematiskt sexuellt beteende, fastnat i porrsurfande eller så kallat sexmissbruk kan vända dig till mottagningen.

Mottagning för dig som utövat våld, Skellefteå ger stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska eller har använt någon form av våld i en nära relation.

KAST-mottagning, Skellefteå ger stöd till dig som vill sluta köpa sex. KAST står för ”Köpare av sexuella tjänster”. Även du som upplever att du har ett problematiskt sexuellt beteende, fastnat i porrsurfande eller så kallat sexmissbruk kan vända dig till mottagningen.

Stöd via chatt

Killar.se är en stödsida som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som identifierar sig som kille eller ung man mellan 10 och 25 år. De har en chatt där du anonymt kan höra av dig med vilka tankar, funderingar eller frågor som helst, samt en samtalsmottagning för dig som använt våld i din relation.

Ungarelationer.se ger stöd och information till dig upp till 20 år som blir utsatt i din relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Det kan vara pågående eller ha hänt tidigare.

Våld får alltid konsekvenser

Att göra något sexuellt med någon som inte vill är olagligt. Att använda våld mot någon är också ofta olagligt. Du kan bli anmäld för det du har gjort, även om det har gått lång tid sen handlingen ägde rum.

Allt våld är inte olagligt, men kan ändå vara mycket skadligt för den som har utsätts. Att ha en närstående som är kontrollerande, skrämmande eller kränkande kan sätta djupa spår. Det kan till exempel vara en förälder, en partner eller ett syskon.

Råd och stöd för dig som vill förändra ditt beteende

Din kommun ska erbjuda insatser för att ge stöd att förändra ett våldsamt beteende.

Det kan till exemepl vara samtalshjälp. Då får du får prata med en utbildad behandlare som är van att hjälpa personer med olika typer av kontrollerande och våldsamma beteenden. 

Du kan också få stöd i ditt föräldraskap om du behöver det

Här är några fler exempel på vad du kan få för hjälp av kommunen:

  • hjälp att hitta en ny bostad
  • insatser för att kunna sluta med ett missbruk
  • ekonomiskt bistånd
  • umgängesstöd
  • samordning av stöd- och vårdkontakter
  • hemtjänst eller assistans.

Skriv in sökordet ”våld” på din kommuns hemsida, eller kontakta kommunen för att få information.

Kontakta en vårdcentral om du behöver prata med någon. Du som är ung kan kontakta en ungdomsmottagning.

Du kan få stöd att göra förändringar som kan vara svåra att klara av på egen hand. Du kan också få hjälp med sådant som kan påverka din psykiska eller fysiska hälsa och ökar risken för ditt våldsamma beteende. Det kan vara till exempel sömnstörningar, depression eller missbruk.

Många vårdcentraler kan du kontakta genom att logga in.

Råd och stöd på nätet

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Här finns en lista på stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta om du behöver tillfälligt stöd.

På webbsidan Välj att sluta finns information för dig som vill förändra ett våldsamt beteende.

Manscentrum i Stockholm erbjuder samtalshjälp för att klarlägga, bearbeta och finna lösningar på känslomässiga och praktiska problem i livets olika skeden. Exempelvis: relationsproblem, problem vid separation, ilska och våld, föräldraroll och livskriser. Du kan få hjälp även om du inte bor i Stockholm.

Killar.se är en stödsida som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som identifierar sig som kille eller ung man mellan 10–25 år. De har en chatt där du anonymt kan höra av dig med vilka tankar, funderingar eller frågor som helst, samt en samtalsmottagning för dig som har använt våld i din relation.

PrevenTell är en nationell hjälplinje som du kan ringa till om du upplever att du har tappat kontrollen över din sexualitet, om du känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Telefonnumret är 020-66 77 88. Det är helt gratis att ringa till PrevenTell, och samtalet kommer inte att synas på telefonräkningen.

Läs mer på 1177.se

Våldtäkt och andra sexualbrott

Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Att göra något sexuellt med någon som inte vill det kan vara olagligt. Du har rätt att få hjälp och stöd om du har varit med om ett sexualbrott.

Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

Söka vård för psykiska besvär

Det finns många sätt att få hjälp om du mår dåligt psykiskt. Ofta räcker det med råd och stöd. Ibland behövs hjälp från vården. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

Till toppen av sidan