Sunda vanor

Stöd för levnadsvanor vid ditt vårdbesök

Innehållet gäller Västerbotten

Har du fått ett formulär i inkorgen på 1177.se med frågor om dina levnadsvanor? Det är en del av Region Västerbottens så kallade levnadsvanestöd. Vid vårdbesöket får du anpassade råd om levnadsvanor utifrån hur du svarat. Du får också ta del av en så kallad stjärnprofil.

Varför ska jag svara på frågorna?

Dina levnadsvanor har stor betydelse för din hälsa. De levnadsvanor som påverkar dig mest är om du röker eller snusar, dricker för mycket alkohol, rör dig för lite eller äter ohälsosamt. Det finns mycket som du kan göra själv för att ändra dina vanor. Även små förändringar kan göra skillnad.

Här kan du läsa om hälsosamma levnadsvanor.

Hur får jag ta del av levnadsvanestödet?

Inför ett planerat vårdbesök kan vårdpersonalen skicka ett digitalt formulär med frågor om dina levnadsvanor och hur du själv upplever att din hälsa är.

Formuläret kan skickas antingen inför ett besök på hälsocentralen eller på sjukhuset.

Är du intresserad av levnadsvanestödet men har inte fått ett formulär kan du höra av dig till din hälsocentral eller mottagning.

Du måste ha fyllt 18 år för att få ta del av stödet.

Du hittar formuläret i din inkorg när du loggar in på 1177.se. Besvara frågorna innan ditt besök. Svaren sparas i din journal.

Här får du mer information om hur du fyller i ett formulär genom att logga in.

Du får en egen stjärnprofil och anpassade råd

Vid vårdbesöket får du ta del av sammanställningen av dina svar.

Svaren visas i en stjärnprofil. Stjärnans uddar visar din självskattade hälsa, dina matvanor, din fysiska aktivitet, dina alkoholvanor samt dina tobaks- och nikotinvanor.

Stjärnprofilen kan visa på saker som är bra för din hälsa men även vad som skulle behöva förbättras.

Vid besöket får du även anpassade råd om levnadsvanor och grunden till en hälsoplan. Du får också veta var du själv kan läsa mer om hur du kan ta hand om din hälsa. Det kan till exempel vara sidor på 1177.se.

Vad kostar det?

Stödet för levnadsvanor ingår i avgiften du betalar för vårdbesöket.

Till toppen av sidan