Vaccinationer

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokockbakterier är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är en typ av bakterier. Bakterierna finns i luftvägarna, framför allt i näsan och svalget. Bakterierna är mycket vanliga hos barn i förskoleåldern och ganska vanliga hos skolbarn. Oftast blir barnen inte sjuka av bakterien.

Det finns över 90 olika varianter av bakterien.

Bakterien kan orsaka flera sjukdomar

Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna. Pneumokocker är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation.

Personer i alla åldrar kan få infektioner med pneumokocker, men infektionerna är vanligast hos barn som är yngre än två år och personer som är äldre än 65 år.

Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika.

Vaccinationen ingår i vaccinationsprogrammet för barn

Vaccin mot pneumokocker ingår i vaccinationsprogrammet för barn sedan 2009. Vaccinet erbjuds till barn vid tre, fem och tolv månaders ålder.

Här kan du läsa mer om vaccinationsprogrammet för barn och hur det går till att vaccinera barn mot pneumokocker.

När behöver jag vaccinera mig?

Vissa personer har större risk att bli allvarligt sjuka av en infektion med pneumokocker. De rekommenderas därför vaccin.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar bland annat vaccin till dig om något av följande stämmer:

  • Du är 65 år eller äldre. 
  • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar eller saknar mjälte.
  • Du har cystisk fibros.
  • Du har ett kokleaimplantat inopererat.

Vaccin rekommenderas också vid vissa andra sjukdomar och tillstånd, men då kan det först behövas en bedömning av ditt behov av vaccin. Det beror på att risken för att få en allvarlig infektion även påverkas av andra saker. Du kan behöva vaccin om till exempel något av följande stämmer:

  • Du har en kronisk sjukdom i hjärtat, lungorna eller levern
  • Du har kronisk njursvikt.
  • Du har en sjukdom som gör att lungorna fungerar sämre eller att det är svårt att hosta, till exempel en kronisk neurologisk sjukdom.
  • Du har diabetes.
  • Du röker eller har ett missbruk av alkohol.

Prata med en läkare för att få veta vad som gäller för dig.

De olika regionerna bestämmer själva vilka som får vaccinet kostnadsfritt och vilka som behöver betala själva. Därför kan det skilja sig åt mellan regionerna.

Du kan läsa mer om vilka grupper som rekommenderas vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Västerbotten

Vad kostar det?

I Västerbotten är vaccination mot pneumokocker kostnadsfritt för dig som rekommenderas att vaccinera dig.

Tillhör du inte grupp som rekommenderas vaccination, men ändå vill vaccinera dig betalar du 200 kronor för besöket. Utöver det betalar du också 245 kronor för vaccinet.

Så går vaccinationen till

En sjuksköterska eller läkare ger dig vaccinet med en spruta. Sprutan ges i en muskel på överarmens utsida.

Två olika sorters vaccin

Det finns två olika sorters vaccin mot pneumokocker. Du kan få ett sorts vaccin eller båda, beroende på bland annat din ålder och om du har några sjukdomar.  

Vissa personer med extra stor risk för en allvarlig infektion kan behöva påfyllnad efter ett antal år. Prata med den mottagning som du har kontakt med om du undrar om du ska ta en ny dos.

Du som rekommenderas vaccin mot pneumokocker rekommenderas också att vaccinera dig mot influensa.

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning för att vaccinera dig. Du kan få en påminnelse från vården om att du behöver vaccineras, men ofta behöver du komma ihåg det själv. 

Vilka ska inte vaccineras?

Du som har fått en allvarlig reaktion vid en tidigare vaccinering ska inte vaccinera dig utan att först ha kontaktat en läkare.

Graviditet och amning

Det är oklart hur vaccinet påverkar foster eller om det passerar över i bröstmjölk. Därför rekommenderas vaccinet inte generellt till gravida eller ammande. Du som är gravid eller ammar kan ibland vaccinera dig ändå, om en läkare bedömer att det är viktigt. Diskutera med en läkare om du undrar om du ska vaccinera dig.

Så mår du efteråt

Det kan bli lite rött, ömt och svullet på stickstället. Du kan känna dig trött och få mindre matlust.

Påverka och delta i din vård

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan