Behandling & hjälpmedel

Vaccinationer

Vaccinationer ger ett bra skydd mot smittsamma sjukdomar. Här kan du läsa om olika vaccinationer och få information om när du ska vaccinera dig eller ditt barn.

Innehåll - Vaccinationer

Visa innehåll som:
Så fungerar vaccin

Vaccin är en stor anledning till att det sprids få allvarliga smittsamma sjukdomar och att så få barn dör i Sverige. Här kan du läsa mer om hur vaccin fungerar och vad vaccin innehåller.

Vaccinationsprogrammet för barn

Alla barn i Sverige erbjuds och rekommenderas vaccination mot tolv sjukdomar. Barn vaccineras för att få ett bra skydd mot allvarliga sjukdomar. BVC och elevhälsan informerar om när det är dags för barnet att få vaccinationerna.

Om vaccin mot covid-19

Här hittar du information om vaccin mot infektionssjukdomen covid-19.

Var vaccinerar jag mig inför en utlandsresa?

I Västerbottens län kontaktar du din hälsocentral, sjukstuga eller infektionsmottagningen på infektionskliniken i Umeå om du behöver vaccinera dig innan du åker utomlands.

Vaccination mot difteri

Sjukdomen finns framför allt i vissa länder i Afrika och Sydostasien.

Vaccination mot epidemisk hjärnhinneinflammation

Epidemisk hjärnhinneinflammation är en bakteriesjukdom. Den finns i hela världen men framför allt i delar av Afrika. Sjukdomen är ovanlig men livshotande och kan dessutom ge bestående besvär.

Vaccination mot gula febern

Gula febern finns i stora delar av tropiska Afrika, och i vissa delar av Sydamerika, framför allt i Amazonas.

Vaccination mot hepatit A

Hepatit A är en virussjukdom som framför allt sprids via avföring som förorenat mat och dryck. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

Vaccination mot hepatit B

Hepatit B är en virussjukdom som framför allt sprids via blod och vid oskyddat sex. Sjukdomen är ovanlig, men kan bli mycket allvarlig.

Vaccination mot HPV

Vaccination mot HPV ingår i vaccinationsprogrammet för alla barn från och med hösten 2020. Tidigare ingick det endast för flickor.

Vaccination mot influensa

Du kan skydda dig mot influensa genom att vaccinera dig. Influensa orsakas av virus och är mycket smittsamt. Viruset smittar framför allt om någon som är sjuk hostar eller nyser.

Vaccination mot japansk hjärninflammation

Japansk hjärninflammation, som också kallas för japansk encefalit, är en virussjukdom som finns i stora delar av östra och sydöstra Asien. Sjukdomen sprids via myggor och är mycket ovanlig, men den kan vara allvarlig och bli livshotande.

Vaccination mot kolera

Kolera är en sjukdom som smittar genom mat och dryck. Du kan skydda dig mot kolera med ett drickbart vaccin. Du behöver oftast bara vaccinera dig om du vistas en längre tid i områden där sjukdomen är vanlig.

Vaccination mot mässling

Mässling orsakas av ett virus som är mycket smittsamt. Mässling är ovanligt i Sverige men mer vanligt i många andra delar av världen. Vaccination mot mässling rekommenderas till alla och ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokockbakterier är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Vaccin mot pneumokocker rekommenderas bland annat till dig som är 65 år eller äldre.

Vaccination mot polio

Polio smittar via avföring och sprids genom förorenat vatten och avlopp. Du kan skydda dig mot polio med ett vaccin. Vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

Vaccination mot rabies

Rabies orsakas av virus. Sjukdomen kan smitta vid kontakt med saliv från ett smittat däggdjur, oftast hundar och är nästan alltid dödlig. Ingen i Sverige har smittats på många år. Det är bra att vaccinera dig mot rabies om du ska vara en längre tid i länder där smittan är mer vanlig eller i miljöer där det är större risk för smitta.

Vaccination mot rotavirus

Rotavirus är en vanlig orsak till magsjuka hos barn. Barnet kan vaccineras från sex veckors ålder och får därefter en eller två doser till.

Vaccination mot stelkramp

Du riskerar att smittas med stelkramp om ett sår kommer i kontakt med stelkrampsbakterier som finns i jord. Du kan också smittas genom bett av vissa djur. Sjukdomen finns i hela världen och vaccination rekommenderas för alla, inte bara om du ska resa utomlands.

Vaccination mot TBE

Virussjukdomen TBE sprids med fästingar. Vaccinera dig om du ska vistas där TBE-viruset finns. Du behöver flera doser av vaccinet.

Vaccination mot tyfoidfeber

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som sprids med förorenad mat och dryck. Du kan skydda dig med ett vaccin.

Mer på 1177.se

Checklista inför utlandsresan

Här får du en översikt över vad du kan behöva tänka på inför en utlandsresa. Du får också tips på andra texter som ger mer information. Blir du sjuk och behöver vård i ett land utanför Sverige gäller olika regler, beroende på vilket land du är i och hur snabbt du behöver vård.

Reseapotek

Vad du tar med dig i ett reseapotek kan variera beroende på vilket land du reser till och hur lång tid du är borta.

Att vara rädd för nålstick

Det är vanligt att vara rädd för nålstick. Många tycker att det är obehagligt att ta sprutor och att lämna blodprov. Det finns flera saker du kan göra för att bättre klara av situationer med nålstick.

Till toppen av sidan