Träning, vård och behandling i Västerbotten

Ståskal

Innehållet gäller Västerbotten

Ett ståskal är ett hjälpmedel för den som inte har möjlighet att stå själv, antingen på grund av en medfödd skada eller på grund av en skada som uppkommit senare i livet. Ståskalet gör så att man kan stå upprätt genom stöd av benen och bålen.

Att stå är bra för balans, huvudkontroll och armkontroll. Det kan därför vara en god hjälp speciellt för barn som utvecklar handmotoriken och ökar sin sociala kontakt med kamrater och omgivning. Att stå är också bra för bland annat skelett, cirkulation, a

Till toppen av sidan