Barnlöshet

Utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet i Västerbottens län

Innehållet gäller Västerbotten

I Västerbotten kan du få hjälp med utredning och behandling av ofrivillig barnlöshet om du lever i en tvåkönad relation, en samkönad relation eller är ensamstående.

För att få utredning och behandling måste du uppfylla vissa kriterier. Uppfyller du kriterierna får du erbjudande om utredning. Du får behandling om det behövs och om det är medicinskt möjligt.

Barnlöshetsmottagningen i Västerbotten ligger på Skellefteå lasarett. På barnlöshetsmottagningen arbetar läkare och barnmorskor med rådgivning, utredning och behandling.

Vissa behandlingar, som till exempel provrörsbefruktning, görs vid Livio Fertilitetscentrum i Umeå.

Bra att veta innan en utredning

Under en utredning får du lämna prover och göra undersökningar. Det är viktigt att du deltar på ett aktivt sätt och att du följer de råd och instruktioner du får.

Vårdpersonalen kan ta del av din och din partners patientjournal om den innehåller information som är viktig för utredningen.

Din utredning kommer så långt det är möjligt att vara standardiserad och vad som ingår bestäms utifrån de behov som finns. Ibland behöver du inte träffa eller bli undersökt av en läkare. Då träffar du en barnmorska som samråder med en specialistläkare i den slutliga bedömningen.

Utredning vid barnslöshetsmottagningen sker under tidsperioden mitten av januari till mitten av maj och mitten av augusti till mitten av december. Under de stängda perioderna går det inte att anmäla sig till utredningen.

För er som lever i en tvåkönad relation

Har du och din partner försökt bli gravida på egen hand i mer än ett år kallas det ofrivillig barnlöshet. Ofrivillig barnlöshet kan ha många orsaker. Ibland kan en utredning visa varför ni inte har blivit gravida.

Här kan du läsa mer om ofrivillig barnlöshet i en tvåkönad relation

Kriterier för barnlöshetsutredning i en tvåkönad relation

För att få göra en utredning behöver ni uppfylla alla nedanstående kriterier:

 • Ni ska ha levt i en stabil relation i minst två år och vara folkbokförda och bo på samma adress.
 • Ni ska ha haft regelbundet, oskyddat samlag i minst ett år. Utredningen kan påbörjas tidigare om du som vill bli gravid mycket sällan har mens.
 • Du som kvinna ska ha fyllt 25 år men inte ha fyllt 40 år.
 • Du som man ska ha fyllt 25 år men inte ha fyllt 56 år.
 • Du som vill bli gravid ska ha ett BMI som är lägre än 30.
 • Ingen av er ska vara frivilligt steriliserade.
 • Ni får inte ha gemensamma barn sedan tidigare. Det gäller oavsett om de är biologiska eller adopterade.

Anmälan till barnlöshetsutredning

Du och din partner anmäler er till barnlöshetsutredning genom att fylla i var sitt frågeformulär via e-tjänsterna på 1177.se. Du hittar länkar till formulären via barnlöshetsmottagningens sida.

Inom två till fyra veckor efter att du skickat in anmälan får du ett brev hem med information inklusive planering av er utredning. Utredningen är vanligtvis färdig inom tre månader efter att du fått brevet.

Du får lämna blodprov för att bedöma din ägglossning, äggstocksfunktion, ämnesomsättning och immunitet mot röda hund.

Vad ingår i utredningen?

Du som kvinna får lämna blodprov för att bedöma ägglossning, äggstocksfunktion, ämnesomsättning och immunitet mot röda hund.

Du kan ta proverna på närmaste hälsocentral eller på sjukhusens laboratorier.

Spermaprov lämnar du i Umeå eller Skellefteå enligt de instruktioner du får. Du kan behöva lämna ytterligare ett spermaprov efter cirka 8 till 12 veckor om det första har varit avvikande.

En läkare bedömer provsvaren. Ni får en tid för mottagningsbesök till barnmorska och/eller läkare på barnlöshetsmottagningen på Skellefteå lasarett.

Vid mottagningsbesöket får du veta vad barnlösheten kan bero på. Du får rekommendationer och behandlingsförslag. Om det behövs får du remiss till behandling.

Vid beslut om remiss för insemination eller provrörsbefruktning får både du som vill bli gravid och din partner lämna prov för klamydia, gonorré, hiv, hepatit och syfilis i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Du får göra en gynekologisk undersökning vid det första besöket om du inte nyligen är undersökt.

Vid grav spermieavvikelse ingår en undersökning av mannens testiklar.

För er som lever i en samkönad relation

Du som lever i en samkönad relation kan få hjälp att bli gravid genom assisterad befruktning. Du kan antingen erbjudas behandling med insemination av donerad sperma eller befruktning utanför kroppen med donerad sperma, så kallad provrörsbefruktning.

Kriterier för barnlöshetsutredning för samkönade par

För att få göra en utredning behöver ni uppfylla alla nedanstående kriterier:

 • Ni ska ha levt i en stabil relation i minst två år och vara folkbokförda och bo på samma adress.
 • Du som vill bli gravid ska ha fyllt 25 år men inte ha fyllt 40 år.
 • Du som partner ska ha fyllt 25 år men inte ha fyllt 56 år.
 • Du som vill bli gravid ska ha ett BMI som är lägre än 30.
 • Du som vill bli gravid får inte vara frivilligt steriliserad.
 • Ni får inte ha gemensamma barn sedan tidigare.

Anmälan till utredning

Du och din partner anmäler er till utredning genom att fylla i var sitt frågeformulär via e-tjänsterna på 1177.se. Ett formulär är för dig som planerar att bära barnet. Länken heter Anmälan utredning samkönad relation: kvinna som ska bära graviditeten.

Det andra formuläret för dig som partner heter Anmälan utredning samkönad relation: partner till kvinna. Endast en av er kommer utredas av regionen. Du hittar länkar till formulären via barnlöshetsmottagningens sida.

Inom två till fyra veckor efter att du har skickat in anmälan får du ett brev hem med information inklusive planering av er utredning. Utredningen är vanligtvis färdig inom två månader efter att du fått brevet.

Vad ingår i utredningen?

Du får lämna blodprov för att bedöma din ägglossning, äggstocksfunktion, ämnesomsättning och immunitet mot röda hund.

Du kan ta proverna på närmaste hälsocentral eller på sjukhusens laboratorier.

Vid mottagningsbesöket går du och vårdpersonalen igenom blodprovsvar och vilka förutsättningar som finns för assisterad befruktning. Ibland kan det till exempel finnas medicinska hinder för dig som planerar att bära barnet. Du får göra en gynekologisk undersökning om du inte nyligen är undersökt. Du får också göra en äggledarundersökning.

Vid beslut om remiss för insemination eller provrörsbefruktning får både du som vill bli gravid och din partner lämna prov för klamydia, gonorré, hiv, hepatit och syfilis i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Ni behöver också ha en samtalskontakt med kurator innan behandlingen påbörjas.

Behandling med donerad sperma

Om utredningen visar att du som vill bli gravid uppfyller kriterierna för behandling med donerade spermier får ni erbjudande om remiss till Livio Fertilitetscentrum i Umeå.

Du får därefter påbörja behandling med insemination av donerade spermier vid maximalt sex tillfällen. I de flesta fall finns möjlighet att byta ut två inseminationer mot ett försök med provrörsbefruktning.

För dig som är ensamstående

Du som är ensamstående kan få hjälp att bli gravid genom assisterad befruktning. Den behandling du kan erbjudas är antingen insemination av donerad sperma eller befruktning utanför kroppen med donerad sperma, så kallad provrörsbefruktning.

Kriterier för barnlöshetsutredning för dig som ensamstående

För att få göra en utredning behöver du uppfylla alla nedanstående kriterier:

 • Du ska ha fyllt 25 år men inte ha fyllt 40 år.
 • Du ska ha ett BMI som är lägre än 30.
 • Du får inte vara tidigare frivilligt steriliserad.
 • Du får inte ha barn sedan tidigare, oavsett om de är biologiska eller adopterade.

Anmälan till utredning

Du anmäler dig till barnlöshetsutredning genom att fylla i ett frågeformulär via e-tjänsterna på 1177.se. Du hittar länk till formuläret via barnlöshetsmottagningens sida.

Inom två till fyra veckor efter att du skickat in anmälan får du ett brev hem med information inklusive planering av din utredning. 

Vad ingår i utredningen?

Du får lämna blodprov för att bedöma din ägglossning, äggstocksfunktion, ämnesomsättning och immunitet mot röda hund. Du kan ta proverna på närmaste hälsocentral eller på sjukhusens laboratorier.

Vid mottagningsbesöket går du och vårdpersonalen igenom blodprovsvaren och vilka förutsättningar som finns för assisterad befruktning. Ibland kan det till exempel finnas medicinska hinder. Du får göra en gynekologisk undersökning om du inte nyligen är undersökt. Du får också göra en äggledarundersökning.

I utredningen ingår också en psykosocial utredning då du får ett samtal med kurator i början av utredningen samt ett uppföljningssamtal efter sex månader.  

Vid beslut om remiss för insemination eller provrörsbefruktning får du lämna prov för klamydia, gonorré, hiv, hepatit och syfilis i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Behandling med donerad sperma

Om utredningen visar att du är lämplig för behandling genom donatorinsemination får du erbjudande om remiss till Livio Fertilitetscentrum i Umeå.  Du får sedan påbörja behandling med insemination av donerade spermier vid maximalt sex tillfällen. I de flesta fall finns möjlighet att byta ut två inseminationer mot ett försök med provrörsbefruktning.

Privat utredning och behandling

Om du inte uppfyller kriterierna för utredning kan ett alternativ vara att betala för en privat utredning och behandling. Det kan till exempel vara om du redan har ett barn och önskar ett syskon till det.

Till toppen av sidan