Tolkcentralen Värmland

Centralsjukhuset, Rosenborgsgatan, Karlstad

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00Lunch 12-13
Tisdag08.00–16.00Lunch 12-13
Onsdag08.00–16.00Lunch 12-13
Torsdag08.00–16.00Lunch 12-13
Fredag08.00–12.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Centralsjukhuset, Rosenborgsgatan, Karlstad
Län, kommun:
Värmlands län, Karlstad
Postadress:
Tolkcentralen, Hörselvården, Centralsjukhuset, 651 85 Karlstad

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Karlstadbuss linje 3 och 12, Värmlandstrafik linje 902 och 903, hållplats Centralsjukhuset.

Hitta på plats:

Vid huvudentrén följ Blåa gatan, hiss C, plan 4.

Vi ger tolkservice till dig som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet.


Att använda tolk ger ökad delaktighet och skapar tillgänglighet och trygghet. Det ger större chans till medverkan, samverkan och påverkan skapas också utifrån dina egna förutsättningar.


Även du som är hörande och kommer i kontakt med vår målgrupp kan boka in tolk.


Våra tolkar finns tillgängliga dygnet runt.


Vi har även bildtelefon: karlstad.tolkcentralen@ectalk.se

Viktigt att veta när du använder tolk


Samtala med varandra i du-form.

Tala i vanlig samtalstakt.

Prata en i taget, tolken kan endast tolka en person åt gången.

Vi tolkar allt som sägs.

Vi är neutrala, objektiva och opartiska.

Vid vissa tolkuppdrag jobbar vi två och två.

Driftsform: Region

 • Dövteamet vänder sig till dig som bor i Värmland och har grav hörselnedsättning eller dövhet. Du som arbetar inom vården eller andra myndigheter kan vända dig till teamet om du har funderingar kring bemötande eller andra frågor som rör dövhet. Det går att boka in ett informationstillfälle då teamet besöker din arbetsplats.

  Vi erbjuder:

  • Stöd i kontakter med myndigheter, skola och andra verksamheter.
  • Rådgivning och vägledning gällande samhällsviktig information.
  • Stöd att översätta skriven text till teckenspråk och att fylla i blanketter, ansökningar med mera.
  • Information kring hjälpmedel, till exempel varsel, samt alternativ telefoni, till exempel bildtelefoni.
  • Våra ingenjörer kan hjälpa till att installera eller reparera hjälpmedel, till exempel varsel.
  • Råd och stöd i utbildningsfrågor, vissa utbildningsinsatser.
  • Vi ger också råd och stöd till anhöriga, myndigheter, vårdgivare eller andra som möter personer med dövhet eller hörselskada i sin profession.
  • Informationsinsatser för att öka kunskapen kring målgruppen.

   

  Det behövs ingen remiss för att ta kontakt med oss. Dövteamets tjänster är kostnadsfria. Alla som arbetar i teamet har tystnadsplikt.

  Kontakt: dovteam@regionvarmland.se

 • Teckenspråkstolkning mellan talad svenska och teckenspråk används framför allt av dig som är döv och hörselskadad och som har teckenspråk som sitt första språk.

  Skrivtolkning är den främsta tolkmetoden för de som blivit hörselskadade senare i livet och har svenska som modersmål. Man använder sig även av tecken som stöd, TSS.

  För dig med dövblindhet kan tolkmetoderna skifta beroende på graden av syn och hörselnedsättning. Syntolkning och viss ledsagning ingår också i dövblindtolkningen.

 • Tolkcentralen erbjuder tolkning på distans. Det betyder att tolken sitter i en studio med en dator och en kamera. Du som tolkanvändare sitter på annan plats och ser tolkningen på en skärm, till exempel laptop, surfplatta eller videokonferensutrustning. Kommunikationen sker via länk.

  Du beställer teckenspråks- eller skrivtolkad distanstolkning hos Tolkcentralen.

Åldersregler

Vi tar emot patienter i alla åldrar.

Till toppen av sidan