Infektioner i hjärna och nerver

Japansk hjärninflammation

Japansk hjärninflammation är en virussjukdom som finns i Sydostasien och stora delar av östra Asien. Sjukdomen kallas också japansk encefalit och sprids av myggor. Sjukdomen är ovanlig men livshotande.

Det finns vaccin mot japansk hjärninflammation som du kan ta inför en utlandsresa.

Symtom på japansk hjärninflammation

Oftast får den som har blivit smittad lindriga symtom, som lätt feber och muskelvärk.

Det är ovanligt, men ibland orsakar viruset en allvarlig inflammation av hjärnan. Symtomen brukar då vara följande:

  • svår huvudvärk
  • hög feber
  • frossa
  • kramper
  • förvirring och oro.

Det tar oftast mellan fem och tio dagar från det att du blivit smittad tills du blir sjuk.

När och var ska jag söka vård?

Sök genast vård om du har hög feber under en utlandsresa i länder där japansk hjärninflammation finns. 

Om du är i Sverige

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har feber efter en utlandsresa och misstänker att det kan vara japansk hjärninflammation. Om det är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för att få sjukvårdsrådgivning när du är utomlands.

Så smittar japansk hjärninflammation

Japansk hjärninflammation förekommer i Sydostasien och stora delar av östra Asien.

Sprids genom myggstick

Japansk hjärninflammation smittar genom stick av infekterade myggor. Myggor suger blod från grisar och fåglar som är smittade och överför sedan viruset när de sticker människor. Myggorna sticker främst på kvällar och nätter. Antalet myggor ökar under regnperioder och i områden där risodling pågår.

I länderna i Sydostasien som har tropiskt klimat kan du bli smittad under hela året. I övriga länder är sjukdomen vanligast mellan april och oktober.

Viruset smittar inte direkt mellan människor.

Hur kan jag förebygga japansk hjärninflammation?

Det finns vaccin mot japansk hjärninflammation, som du kan ta inför en utlandsresa.

Vaccinering rekommenderas framför allt om du regelbundet ska övernatta på landsbygd, besöka riskområden längre tid än tre till fyra veckor eller resa till ett område med en pågående epidemi. Vaccinet kan ges till barn från två månaders ålder och till vuxna.

Risken för att smittas i riskområden

Det är mycket ovanligt att smittas av japansk hjärninflammation även om du reser i länder där sjukdomen finns. Risken för att bli smittad beror på olika saker, till exempel:

  • vilket land du reser till
  • hur länge du skall vara där
  • vilken typ av aktiviteter du planerar att göra
  • vilken tid på året du reser.

Skydda dig mot myggstick

Du kan skydda dig mot myggstick genom att sova under ett myggnät, använda myggmedel eller ha luftkonditionering i rummet.

Behandling

Japansk hjärninflammation orsakas av ett virus och kan inte behandlas. Däremot kan den som har blivit sjuk behöva vårdas på sjukhus för att lindra symtomen.

Komplikationer

Ungefär en tredjedel av alla som utvecklar en allvarlig variant av japansk hjärninflammation får bestående skador i det centrala nervsystemet. Det kan till exempel vara kramper, förlamning, minnesproblem och svårigheter att förstå information.

Ungefär en tredjedel alla som får den allvarliga formen av sjukdomen avlider.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning.

Mer på 1177.se

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation

Hjärnhinneinflammation och hjärninflammation är två likartade sjukdomar som oftast orsakas av ett virus.

Så fungerar nervsystemet

Nervsystemets uppgift är att ta emot och att förmedla signaler från och till kroppens olika sinnen och kroppsdelar. Det gör att kroppens olika delar kan samarbeta.

Allmänna reseråd

Kan jag flyga när jag är gravid, hur skyddar man små barn mot solen och vad kan vara bra att ha med på resan om jag blir sjuk? Det och mycket annat kan du läsa om här.

Till toppen av sidan