Undersökningar under graviditeten

Besök under graviditeten för dig i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

När du är gravid erbjuds du flera besök hos barnmorskan. Du får möjlighet att ställa frågor samtidigt som barnmorskan följer graviditeten och undersöker hur barnet i magen mår. Alla besök och undersökningar är frivilliga och utan avgift.

Aktuellt med anledning av coronavirus /covid-19:

Förlossning och BB

Vaccination mot covid-19

Gravid och vaccination - en film från Region Stockholm

Besök hos barnmorskan

Här kan du läsa mer om vilka besök barnmorskorna i Uppsala län erbjuder. Förbered dig gärna inför dina besök. Flera bra länkar finns nedan.

Din partner får gärna följa med på besöken. Du kan också välja att ta med en kompis, förälder eller gå själv. Vid ett tillfälle önskar barnmorskan att träffa den gravida kvinnan enskilt.

Vecka 5-8, inskrivning barnmorska och hälsosamtal

Det första besöket hos barnmorskan gör du i början av graviditeten. Barnmorskan skriver in dig på mottagningen, berättar om graviditeten och frågar hur du mår. Under besöket frå du information om bra levnadsvanor och fosterdiagnostik.

Att läsa på inför besöket

En film om fosterdiagnostik

En film om graviditet, kost och vikt

Vecka 10-12, fortsatt inskrivning och provtagning

Barnmorskan och du fortsätter att prata om graviditeten och vad du ska tänka på. Vid det här besöket kommer det att bli en hel del provtagningar för att kontrollera värden och hur du mår.

Blodprov

Ditt blodvärde ska kontrolleras och du kommer att få lämna blodprov. Det gör vi för att upptäcka eventuell ökad halt av socker i blodet och för att kontrollera skydd mot infektioner.

Blodtryck

Det är viktigt att följa ditt blodtryck och det kommer du att få mäta vid nästan varje besök. Ofta sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten för att sedan återgå till vanlig nivå under de tre sista månaderna av graviditeten.

Urinprov

När du lämnar ett urinprov kan vi kontrollera eventuella infektioner och se om halten av protein är normalt.

Vikt

Din vikt kontrollerar vi vid ett par tillfällen under graviditeten. Hur mycket du går upp varierar.

Gynekologiskt cellprov

Om du har fått eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten, erbjuds du att ta cellprovet vid inskrivningen. Även provtagning för könssjukdomarna klamydia och gonorré erbjuds.

Att läsa på inför besöket

 

Vecka 16-20 undersökning med ultraljud

Alla gravida får ett bokat besök för ett rutinmässigt ultraljud. Med hjälp av ljudvågorna kan du bland annat se rörliga bilder av fostret och hur länge graviditeten har pågått. Barnmorskan ser till att du får en tid för ultraljud.

Du som vill kan även göra fosterdiagnostik, vilket är olika tester och undersökningar som ger information om fostret. Barnmorskan kan hjälpa dig att beställa en tid för fosterdiagnostik.

Under fosterdiagnostik och ultraljud är det inte lämpligt att ta med sig barn.

Att läsa på inför besöket

Vecka 20-25 besök barnmorska och provtagning

Under de här veckorna kan du ha ett eller två besök på mottagningen. Barnmorskan mäter magen och lyssnar på fostrets hjärtljud. Du kommer att få lämna prover, ta blodtryck och ibland väga dig.

Du kommer att få ett moderskapsintyg av barnmorskan. Det är ett intyg som bekräftar att du är gravid. Det anger också datum för beräknad förlossning. Intyget skickas till Försäkringskassan, som ger besked om kommande föräldrapenning.

Fosterrörelser

De flesta kvinnor börjar känna fosterrörelser omkring graviditetsvecka 18-20, men mer regelbundet efter graviditetsvecka 22+0. Det förekommer att man kan känna rörelser så tidigt som vecka 15-16, likaväl som att man inte märker några rörelser förrän långt senare i graviditeten. 

Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och minskar inte fram till förlossningen, men karaktären på rörelserna kan kännas annorlunda jämfört med tidigare.

Det kan vara stor skillnad från foster till foster hur ofta och hur kraftigt det rör sig. Varje foster har sitt eget rörelsemönster och växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömnperioderna som kommer regelbundet under dygnet och varar i cirka 20-40 minuter per gång, men sällan mer än 90 minuter då fostret är stilla.

Om fosterrörelserna minskar i kraft eller inte känns alls och avviker från fostrets normala sätt att röra sig, är det viktigt att du hör av dig. I första hand vänder du dig till din barnmorska, men på kvällar och helger kontaktar du förlossningen på Akademiska sjukhuset.

Föräldraträffar

De flesta barnmorskor erbjuder grupper för blivande föräldrar. På träffarna får du information och möjlighet att träffa andra blivande föräldrar. Barnmorskan berättar om var och när träffarna är.

Att läsa på inför besöket

Filmer

Vecka 29, besök barnmorska och provtagning

Besök hos barnmorska med provtagning. Barnmorskan mäter magen och lyssnar på hjärtljud. På besöket kommer ni även att prata om amning. 

Om barnmorskan ber dig att ta med ett morgonurinprov, är det bra om du gör det.

Att läsa på inför besöket

Vecka 31, besök barnmorska

Barnmorskan möter magen och lyssnar på hjärtljud. På besöket kommer ni även att prata om förberedelser inför förlossningen och smärtlindring.

Att läsa på inför besöket

Vecka 33-39, besök barnmorska

Nu kommer du att gå till barnmorskan varannan vecka fram till förlossningen. Barnmorskan fortsätter att mäta magen och lyssna på hjärtljud. Det är även viktigt för barnmorskan att få känna hur barnet ligger i magen. 

Nu är det även dags att fundera på vilken barnavårdscentral, BVC, du vill tillhöra och berätta om det för din barnmorska.

Att läsa på inför besöket

Gå över tiden

Har din graviditet passerat vecka 40 kommer din mödravårdsbarnmorska att boka in dig för en kontroll som sker på sjukhuset för en eventuell igångsättning.

Besök hos barnmorskan när barnet är fött

Senast sexton veckor efter din förlossning bör du göra eftervårdsbesök eller så kallad efterkontroll hos din barnmorska.

Då får du tillfälle att prata om hur det är att vara förälder och hur förlossningen varit. Du erbjuds gynekologisk undersökning för att kontroller hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Även behov av preventivmedel eller hur du planerar eller önskar barn i framtiden är viktiga frågor att prata om. 

Din barnmorska ska erbjuda dig för efterkontroll. Har du inte fått en tid så kan du själv boka en tid.

Att läsa på inför besöket

Filmer från förlossningsavdelningen

Under slutet av graviditeten kan frågor och funderingar bli många för den födande men även för partner och stödperson. Här har vi samlat lite filmer och bra länkar.

Till toppen av sidan