Undersökningar under graviditeten

Besök under graviditeten för dig i Uppsala län

Innehållet gäller Uppsala län

När du är gravid erbjuds du att träffa en barnmorska. Du får möjlighet att ställa frågor samtidigt som barnmorskan följer graviditeten och undersöker hur barnet i magen mår. Alla besök och undersökningar är frivilliga och utan avgift.

På den är sidan kan du läsa mer om vilka besök barnmorskorna i Uppsala län erbjuder. Förbered dig inför besöken genom att ta del av filmer och länkar som finns nedan.

Vid ett tillfälle önskar barnmorskan att få träffa bara dig som är gravid. På alla andra besök får du gärna ta med partner, kompis, förälder eller annan stödperson.

Vaccinationer för dig som är gravid

Här är vaccinationer som du som är gravid rekommenderas.

Säsongsinfluensa

Du som är gravid efter vecka 12 rekommenderas att vaccinera dig mot säsongsinfluensa när detta erbjuds. Ofta är det vaccination under hösten.

Kikhosta

Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination mot kikhosta för gravida från graviditetsvecka 16.  Du som är gravid betalar själv för vaccination mot kikhosta i Region Uppsala. Vaccin som är godkända för gravida är Boostrix och Triaxis.

Covid-19

För att skydda dig och barnet rekommenderas du vaccination mot covid-19.  Svar på en vanlig fråga från gravida när det gäller vaccination covid-19: Jag är gravid. Kan jag verkligen vaccinera mig mot covid-19?

Vecka 5–8, inskrivning barnmorska och hälsosamtal

Det första besöket hos barnmorskan gör du i början av graviditeten. Barnmorskan skriver in dig på mottagningen, berättar om graviditeten och frågar hur du mår. Under besöket får du information om bra levnadsvanor, ultraljud och fosterdiagnostik.

Din journal

Information om din graviditet och förlossning lagras elektroniskt i ett journalsystem. Genom att läsa din journal kan du bli mer delaktig i din vård och behandling. Vissa uppgifter kommer att föras över även till andra kvalitetsregister; nationella kvalitetsregister, medicinska födelseregistret och graviditetsregistret.

Ultraljud och fosterdiagnostik

Barnmorskan beställer tid för ett rutinmässigt ultraljud. När du gör ultraljud kommer du att få se rörliga bilder av fostret och veta hur länge graviditeten har pågått. Barnmorskan kan även hjälpa till att beställa tid för fosterdiagnostik, till exempel KUB. Det är tester och undersökningar som ger information om fostret.

Under fosterdiagnostik och ultraljud är det inte lämpligt att ta med sig barn.

Att läsa på inför besöket

Vecka 10–12, fortsatt inskrivning och provtagning

På det här besöket kommer det att bli en hel del provtagningar för att undersöka hur du mår. Barnmorskan frågar dig om dina tankar inför förlossningen. Har du redan fött barn får du berätta om tidigare förlossning.

Eftersom en del känner oro eller rädslor inför förlossningen pratar vi om hur du kan förbereda dig på ett bra sätt.

Blodprov

Vi tar blodprov för att se blodvärde, blodsocker och vilket skydd du har mot infektioner.

Blodtryck

Det är viktigt att följa ditt blodtryck och vi mäter det vid nästan varje besök. Ofta sjunker blodtrycket lite i början av graviditeten och återgår sedan till vanlig nivå under de tre sista månaderna av graviditeten.

Urinprov

När du lämnar ett urinprov kan vi se om du har infektioner och om halten av protein är normalt.

Vikt

Vi mäter din vikt vid ett par tillfällen under graviditeten. Hur mycket du går upp varierar.

Gynekologiskt cellprov

Om du har fått eller kommer att få en kallelse till gynekologisk cellprovtagning under graviditeten, erbjuds du att ta cellprovet vid inskrivningen. Även provtagning för könssjukdomarna klamydia och gonorré erbjuds.

Att läsa på inför besöket

Mer på andra webbplatser

Vecka 16–20 besök endast för dig som är gravid

Vid det här besöket erbjuds du som är gravid, ett enskilt besök hos barnmorskan. Besöket kommer att fokusera på hur du mår.

Du kommer att få svara på några frågor. Det har visat sig att många gravida tycker att det blir lättare att prata om hur de känner sig, när de har frågorna att utgå från. När ditt barn är 6-8 veckor och ni besöker barnavårdscentralen, BVC, får du svara på samma frågor igen.

Att läsa på inför besöket

Vecka 24–25 besök barnmorska

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på fostrets hjärtljud. Du kommer att få lämna prover, ta blodtryck och ibland väga dig.

Du kommer att få ett moderskapsintyg av barnmorskan. Det är ett intyg som bekräftar att du är gravid. Det anger också datum för beräknad förlossning. Intyget ska Försäkringskassan ha för att du ska få föräldrapenning.

Fosterrörelser

De flesta gravida börjar känna fosterrörelser omkring graviditetsvecka 18-20, och mer regelbundet efter graviditetsvecka 22. Antalet rörelser brukar nå sin topp omkring graviditetsvecka 32 och fortsätter fram till förlossningen. Det kan vara så att du känner rörelser så tidigt som vecka 15-16 eller långt senare i graviditeten.

Det kan vara stor skillnad från foster till foster hur ofta och hur kraftigt det rör sig. Varje foster har sitt eget rörelsemönster och växlar mellan perioder av aktivitet och vila över dygnet. Fosterrörelser saknas under sömnperioderna. De kommer regelbundet under dygnet och varar i cirka 20-40 minuter per gång, men sällan mer än 90 minuter då fostret är stilla.

Läs om metoden Mindfetalness som hjälper dig att uppmärksamma barnets rörelsemönster. Informationen finns även på andra språk.

Om fosterrörelserna minskar i kraft, inte känns alls eller avviker från fostrets normala sätt att röra sig, ska du kontakta din barnmorska. På kvällar och helger kontaktar du förlossningen på Akademiska sjukhuset.

Föräldraträffar och stöd för föräldraskap

De flesta barnmorskor erbjuder grupper för blivande föräldrar. På träffarna får du information och möjlighet att träffa andra blivande föräldrar. Barnmorskan berättar om var och när träffarna är.

Att läsa på inför besöket

Filmer

Vecka 28–29, besök barnmorska

Besök hos barnmorska. Barnmorskan mäter magen och lyssnar på hjärtljud. På något besök som du har innan din förlossning, kommer barnmorskan att berätta om amning.

Att läsa på inför besöket

Vecka 30–31, besök barnmorska

Barnmorskan mäter magen och lyssnar på hjärtljud. På besöket kan du få frågor om du använder tobak eller dricker alkohol.

Att läsa på inför besöket

Vecka 33–40, besök barnmorska

Nu kommer du att gå till barnmorskan varannan vecka fram till förlossningen. Barnmorskan fortsätter att mäta magen och lyssna på hjärtljud. Det är även viktigt för barnmorskan att få känna hur barnet ligger i magen. På några av besöken är det vanligt att ni pratar om förberedelser inför förlossning och smärtlindring.

Välja barnavårdscentral, BVC

Nu är det dags att bestämma vilken BVC barnet ska tillhöra. Barnmorskan hjälper dig att skicka in ansökan. Vid behov kan vårdpersonal på BVC få information hur du mår. Du och barnmorskan kan även boka ett besök på BVC, där ni tillsammans pratar med vårdpersonalen.

Att läsa på inför besöket

Gå över tiden

Har din graviditet passerat vecka 40 kommer du får en bokad tid för bedömning på sjukhuset. Beskedet kan bli att förlossningen ska sättas igång.

Besök hos barnmorskan när barnet är fött

När barnet är fött ska du ha en tid inbokad hos din barnmorska vid 6-16 veckor efter förlossningen. Besöket kallas efterkontroll. Barnmorskan kommer att ringa dig cirka tre veckor efter din förlossning, för att höra hur du mår. Vid behov får du ett tidigare besök för efterkontroll.

När du träffar barnmorskan kommer du att erbjudas gynekologisk undersökning för att se hur eventuella bristningar läker och hur knipförmågan är. Även behov av preventivmedel eller hur du planerar eller önskar barn i framtiden är viktiga frågor att prata om. 

Du kan alltid ringa din barnmorska om du undrar något, till exempel om du har besvär från en bristning, behöver råd vid amning eller känner dig orolig eller nedstämd.

Att läsa på inför besöket

Filmer från förlossningsavdelningen

Under slutet av graviditeten kan frågor och funderingar bli många för den gravida, partner och stödpersoner. Här har vi samlat filmer och bra länkar.

Till toppen av sidan