LIVSSTIL OCH HÄLSA UNDER GRAVIDITETEN

Oro under graviditeten

Det är vanligt att vara känsligare än du brukar under en graviditet. Du kanske funderar mycket och känner oro. Det kan finnas olika orsaker till oron. Du kan få svårt att sova eller bli rastlös. Om du känner dig ledsen och nedstämd kan du behöva prata med någon, till exempel en barnmorska.

En gravid person tittar ut genom ett fönster och funderar. Fotografi.
Graviditeten kan väcka många frågor.

Både du som är gravid och du som är blivande medförälder kan känna oro under graviditeten. För en del kan oron leda till en depression.

Sådant som kan oroa

När du väntar barn är det svårt att ha kontroll. Det kan skapa osäkerhet. Du kan oroa dig för till exempel:

 • Att det ska vara något fel på barnet eller att det ska bli missfall.
 • Hur det ska gå under förlossningen.
 • Ekonomi eller praktiska saker.
 • Hur det ska bli med känslor och relationer när barnet kommer.
 • Att livet ska förändras.

Vad som oroar kan vara väldigt olika.

När och var ska jag söka vård?

Många gånger räcker det att prata med barnmorskan på barnmorskemottagningen. Du behöver oftast inte söka vård för din oro. Barnmorskan kan förmedla en samtalskontakt om du känner dig mycket ledsen, nedstämd eller ångestfylld. Då kan du få träffa en psykolog, läkare eller kurator.

Vad kan jag göra själv?

Här är några exempel på sådant som kan göra så att du mår bättre:

 • Tänk inte att graviditeten ska vara på vissa sätt.
 • Lita på biologin, människan har fött barn i alla tider.
 • Motionera.
 • Skriv ner tankar och känslor.
 • Håll dig sysselsatt med sådant som du trivs med att göra.
 • Umgås med människor som du tycker om.

Om du mått dåligt tidigare

Om du tidigare har mått psykiskt dåligt kanske du känner igen en del tankar. Då kanske du oroar dig för att du ska må lika dåligt som du gjort tidigare. Då kan du behöva extra stöd. Prata med en barnmorska så kan hen hjälpa dig att få extra stöd.

Mer om oro under graviditeten

Graviditeten väcker ofta frågor. Det kan vara praktiska frågor om vad du som är gravid ska äta. Du kanske också funderar över hur du eller någon annan ska klara av att ta hand om barnet. Eller så funderar du kanske över din egen barndom. Många har höga krav på hur de ska vara som föräldrar och hur de önskar att livet ska bli.

Det är vanligt att få många olika tips och råd. Du kan bli osäker på vem du ska lyssna på.

Även tankar som du kanske har förträngt eller helt enkelt trott att du varit klar med kan dyka upp under graviditeten. Det kan vara allvarliga händelser som nu gör sig påminda.

Du som är gravid påverkas extra av hormoner

Du som är gravid påverkas av en mängd hormoner på ett sätt som kan kännas jobbigt. Särskilt under den första delen av graviditet kan hormonerna göra att humöret svänger.

Vanliga graviditetsbesvär kan också leda till oro.

Oro inför förlossningen

Under den sista delen av graviditeten börjar många fundera mer på förlossningen. Det är vanligt att vara orolig för att något dåligt ska hända. Vissa har en rädsla för att föda som är så stor att de har svårt att leva som vanligt.

Om du redan har barn

Föräldrar som redan har barn kan oroa sig för hur det kommer att bli när nästa kommer. En del har svårt att tro att de kan älska ett barn till lika mycket. Andra oroar sig för hur äldre barn kommer att må när föräldrarna ägnar tid och energi åt ett litet syskon.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Till toppen av sidan