Vaccinationer

Vaccination mot pneumokocker

Pneumokocker är en vanlig orsak till infektioner med bakterier. Genom att vaccinera dig kan du minska risken för att få en allvarlig infektion.

Person får spruta i överarmen
Det är vanligast att få sprutan i överarmen.

Vad är pneumokocker?

Pneumokocker är bakterier som främst finns i näsan och svalget. Pneumokocker kan orsaka flera olika sjukdomar hos både barn och vuxna. Bakterierna är den vanligaste orsaken till lunginflammation, bihåleinflammation, öroninflammation och hjärnhinneinflammation.

Personer i alla åldrar kan få infektioner med pneumokocker, men infektionerna är vanligast hos barn som är yngre än två år och personer som är äldre än 65 år.

Pneumokockinfektioner behandlas med antibiotika.

Vissa personer rekommenderas vaccin

Vissa personer rekommenderas att vaccinera sig. Det gäller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk.

Du eller ett barn rekommenderas att vaccinera dig om något av följande gäller:

 • Du eller barnet omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram mot pneumokocker.
 • Du är 65 år eller äldre.
 • Du röker.
 • Du har ett missbruk av alkohol eller droger.

Vad kostar det?

Det är gratis att vaccinera sig för barn. Det är också gratis om du omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokocker.

Om du rekommenderas att vaccinera dig kan det också vara gratis. Välj region högst upp på sidan för att få veta vad som gäller.

Stockholms län

I Stockholms län är det kostnadsfritt att vaccinera dig mot pneumokocker från det år du fyller 65 år. Du får även vaccinera dig kostnadsfritt om du omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet. Detta gäller under hela året.

Nationella vaccinationsregistret

Om du omfattas av ett nationellt vaccinationsprogram kommer din vaccination registreras i det nationella vaccinationsregistret. Det är för att myndigheterna och forskare ska kunna följa arbetet med vaccinationerna. Informationen är skyddad av sekretess.

Vem omfattas av nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokocker?

Alla barn i vissa åldrar erbjuds vaccin mot pneumokocker eftersom det ingår i vaccinationsprogrammet för barn.

Du omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet mot pneumokocker om till exempel något av följande gäller:

 • Du fyller 75 år i år.
 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom eller en behandling.
 • Du har cystisk fibros.
 • Du har diabetes typ 1 eller diabetes typ 2.
 • Du har ett kokleaimplantat.
 • Du har fått ett nytt organ genom transplantation.
 • Du har en bristande mjältfunktion eller du har fått din mjälte borttagen.
 • Du har en sjukdom i hjärtat, lungorna, njurarna eller levern.
 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

Du kan läsa mer om vilka som rekommenderas vaccin på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Prata med en läkare om vad som gäller för dig, om du är osäker.

Var kan jag vaccinera mig?

Välj region högst upp på sidan. Då får du rätt information om vad som gäller där du är.

Stockholms län

Mottagningarna sköter sina vaccinationer på olika sätt – vissa vill att du ska boka tid medan andra har drop-in. Lista/karta över mottagningar som erbjuder pneumockvaccination.

Så går vaccinationen till

En sjuksköterska eller läkare ger dig vaccinet med en spruta. Sprutan ges i en muskel på överarmens utsida.

Två olika sorters vaccin

Det finns två olika sorters vaccin mot pneumokocker. Du kan få ett eller båda sorters vaccin beroende på din ålder, om du fått vaccin mot pneumokocker förut och om du har några sjukdomar. Om du rekommenderas båda sorters vaccin ges dessa vid två olika tillfällen.

En del behöver vaccinera sig igen efter några år. Prata med den mottagning som du har kontakt med om du undrar om du ska ta en ny dos.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. 

Du kan känna dig trött och få mindre matlust.

Vilka ska inte vaccinera sig?

Prata med en läkare innan du vaccinerar dig om du rekommenderas vaccination mot pneumokocker, men har fått en allvarlig reaktion vid en tidigare vaccination.

Graviditet och amning

Det är oklart hur vaccinet påverkar fostret eller om det passerar över i bröstmjölk. Därför rekommenderas vaccinet oftast inte om du är gravid eller ammar.

Du som är gravid eller ammar kan ibland vaccinera dig ändå, om en läkare bedömer att det är viktigt. Prata med en läkare om du har frågor.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. 

Även barn ska få vara delaktiga i sin vård.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning eller talsvårigheter.Du kan få en fast vårdkontakt

Du kan få en fast vårdkontakt om du har kontakt med många olika personer inom vården. En fast vårdkontakt är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Stockholms län

Råd på andra språk

Om du bor i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Frågor och svar

Här finns frågor och svar på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Till toppen av sidan