Behandlingar med läkemedel

Allergen immunterapi

Du som har haft en kraftig allergisk reaktion eller har svår allergi som kvarstår trots vanlig behandling, kan i vissa fall behandlas med allergivaccination. Allergen immunterapi, AIT kallas också för allergenspecifik immunterapi, ASIT eller hyposensibilisering.

Du kan få behandling om du har svåra allergier mot gräs, lövträd, hund, katt, bi, geting, kvalster och pälsdjur.

Förberedelser

Du behöver inte förbereda dig inför vaccinationen. Behandlingen kan oftast göras på allergimottagningar och vissa andra mottagningar.

Så går behandlingen till

Först får du en spruta i veckan under sju till femton veckor. Därefter får du en spruta ungefär varannan månad under tre till fem år. I regel får du mycket mindre allergibesvär, både under själva behandling och många år efteråt.

Vid björkpollenallergi, gräspollenallergi eller kvalsterallergi kan du få vaccin i form av tabletter som läggs under tungan.

Du ska ta den första tabletten på en allergimottagning, och när läkaren ser att det fungerar bra får du fortsätta behandlingen hemma. Du kan få börja med behandlingen minst fyra månader före pollensäsongen. Du tar tabletterna varje dag under tre års tid för att få en effekt som finns kvar även efter det att du har slutat med tabletterna. Än så länge är det inte klart hur effektivt vaccinet är.

Så mår du efteråt

Du mår oftast som vanligt efter en allergivaccination med spruta. Men det finns en liten risk att du kan få en allergisk reaktion. Det är därför du oftast får behandlingen på en specialistmottagning, åtminstone till en början.

Det kan ibland börja klia och svullna i munnen om du blir vaccinerad mot björkpollenallergi, gräspollenallergi eller kvalsterallergi med hjälp av tabletter. De här besvären brukar gå över när du har hållit på med vaccinationen under någon eller några veckor.

Varför görs behandlingen?

En del personer har så svår allergi att allergiläkemedel inte hjälper. Du kan uppleva att besvären påverkar vardagen trots medicinering. Barn med pollenallergi kan ha svårare att orka vara ute och leka med sina kompisar. Det kan också vara svårare att klara av skolarbetet under pollensäsongen. Du kan också få astma under pollensäsongen. Vid svår kvalsterallergi har du besvär hela året. Då kan du i vissa fall få allergivaccination, den enda behandlingen som både angriper orsaken till allergin och lindrar symtomen.

En allergivaccination mot pälsdjur får du bara om du har svåra besvär. Det kan vara att du till exempel reagerar när du möter människor som har varit i kontakt med katter eller hundar. Det går alltså inte att bli vaccinerad för att du själv ska kunna ha ett husdjur hemma.

Komplikationer

Det är ovanligt, men om du får sprutor kan du reagera allergiskt när du just fått allergivaccinationen. Det kan ske speciellt i början av behandlingen. Vissa kan få små knutor på stället där du har fått sprutan.

När är behandlingen olämplig?

Undvik att påbörja en allergivaccination om du är gravid. Risken för en allvarlig allergisk reaktion som kan skada fostret är störst i början av behandlingen. Men om du har påbörjat vaccinationen innan du blev gravid kan du fortsätta utan risk. Du ska inte börja behandlingen om du har en cancersjukdom, är förkyld, har kraftig allergi eller svår astma.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård. 

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga 

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Ditt samtycke är viktigt

När du har fått information om vilka alternativ och möjligheter till vård du har kan du ge ditt samtycke eller på något annat sätt uttrycka ett ja. Det gäller även dig som inte är myndig

Du kan välja att inte ge ditt samtycke till den vård som du erbjuds. Du får också när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Till toppen av sidan