Problem med telefoni på Nacka närakut.Det här meddelandet avser Stockholms län

Nacka Närakut har för närvarande problem med sin telefoni. Verksamheten är öppen och fungerar som vanligt med undantag för telefoniproblem. Är du i behov av vård hos Nacka Närakut kommer de att ta hand om dig trots avsaknad av telefon. Vi jobbar på att lösa problemet. 

Muskler

Kompartmentsyndrom

Kompartmentsyndrom innebär att en muskel sväller så att den eller närliggande blodkärl och nerver skadas. Du blir bra med behandling om det upptäcks i tid.

Runt om en muskel finns det hinnor eller ben som bildar så kallade muskelfack. Ett annat ord för muskelfack är kompartment. När en muskel sväller blir den större. Då kan det bli för trångt i muskelfacket och skador kan uppstå. Skadan förekommer oftast i benet eller armen, men man kan även få den i andra kroppsdelar.

Vad beror det på?

Det finns två typer av kompartmentsyndrom:

  • Akut kompartmentsyndrom innebär att en muskel svullnat på grund av en skada.
  • Kroniskt kompartmentsyndrom är mer ovanligt och beror ofta på att man har tränat en muskelgrupp för mycket.

Du kan också få kompartmentsyndrom om det blir för trångt för en muskel när du är gipsad. Då får du mer ont och ibland nedsatt känsel. Det kan också vara svårt att röra handen eller foten.

Symtom

När du har fått kompartmentsyndrom svullnar kroppsdelen. Det gör mycket ont både när du vilar och när du anstränger dig. Du kan även tappa känseln och få svårt att röra den skadade kroppsdelen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du efter en skada, eller efter att du har fått ett gips, misstänker att du har fått kompartmentsyndrom. Om det inte går eller är stängt, sök vård på en akutmottagning.

Kontakta en vårdcentral om du får mycket ont och känner dig svullen i till exempel armen eller benet efter att ha tränat.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Stockholms län

Råd på andra språk

Om du bor i Stockholms län kan du få kostnadsfria råd på många olika språk. Nummer och telefontider hittar du här.

Behandling

Vid både akut och kroniskt kompartmentsyndrom kan du behöva opereras för att öppna muskelfacken.

Du måste opereras så fort som möjligt för att undvika skador om du har akut kompartmentsyndrom. Då kan du behöva sövas. Misstänker du kompartmentsyndrom efter en skada kan det därför vara lämpligt att inte äta eller dricka för att inte fördröja en eventuell operation.

När besvären beror på att du tränar för mycket kan det räcka med att du tränar mindre.

När kompartmentsyndrom i en arm eller ett ben beror på att du har blivit gipsad klipps gipset upp på längden så att den svullna muskeln får plats.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Läs mer på 1177.se

Så fungerar skelett och leder

Skelettet håller oss upprätta, skyddar våra inre organ och är fäste för musklerna. Skelettets ben hålls ihop med leder. I lederna kan benen röra sig mot varandra. Det gör att hela kroppen kan röra sig.

Så fungerar muskler och senor

Muskler och senor gör att vi kan röra på oss och att viktiga organ i kroppen kan fungera. Musklerna ger stöd till skelettet och skyddar inre organ. I musklerna bildas också värme som hjälper till att hålla kroppstemperaturen på en lagom nivå.

Till toppen av sidan