Om vaccin mot covid-19

Hur många gånger rekommenderas jag att vaccinera mig mot covid-19?

Här kan du läsa om hur många gånger du rekommenderas att vaccinera dig mot covid-19. Det är olika för olika personer.

Person använder sin smarta telefon
Ta reda på om det är dags att du vaccinerar dig igen mot covid-19, eller vad som gäller om du ska börja vaccinera dig.

Det är gratis och frivilligt att vaccinera sig mot covid-19.

I texten Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 får du veta hur du gör för att bli vaccinerad.

I texten Vaccination mot covid-19 kan du läsa mer om varför du behöver vaccinera dig flera gånger, hur själva vaccinationen går till och hur du kan må efteråt.

Alla över 18 år kan vaccinera sig igen

Du som är 18 år till 64 år har möjlighet att vaccinera dig igen. Men du kan behöva vänta. Personer som rekommenderas vaccination kan behöva vaccinera sig först. Det är olika vad som gäller i regionerna. 

Du kan vaccinera dig igen om det är mer än fyra månader sedan du vaccinerade dig senast.

Du rekommenderas att vaccinera dig igen om du är 65 år eller äldre, eller om du har en ökad risk att bli allvarligt sjuk och är 18 år eller äldre. Det gäller oavsett hur många doser vaccin som du redan har fått.

Längre ned på den här sidan kan du se hur många gånger du rekommenderas att vaccinera dig.

Läs mer: Jag har glömt när jag vaccinerade mig mot covid-19. Var kan jag se det?

Stockholms län

I Stockholms län kan alla som är 18 år eller äldre boka tid för sin nästa vaccindos. Läs mer här.

Därför varierar rekommendationerna

Hur många gånger du rekommenderas att vaccinera dig beror bland annat på följande saker:

 • din ålder
 • din risk att bli allvarligt sjuk.

Skyddet från vaccinationen minskar snabbare ju äldre du är. Risken att bli allvarligt sjuk ökar också med åldern, och vid vissa tillstånd eller sjukdomar. 

Längre ned på den här sidan kan du se vad som gäller för barn, unga och vuxna.

Rekommendationerna kan ändras. Det beror bland annat på hur pandemin utvecklas.

12 år till 17 år

Alla som är 12 år till 17 år rekommenderas att vaccinera sig med två doser.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 4 till 7 veckor

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Barn och unga med svår immunbrist kan behöva vaccinera sig fler gånger. Barn från 5 år med särskilda tillstånd kan också behöva vaccinera sig. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten.

Stockholms län

Behöver jag boka tid?

Det skiljer sig åt hur unga 12–15 år bokar tid och 16–18 år. Här kan du läsa mer: Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

18 år till 64 år

Alla som är 18 år till 64 år rekommenderas att vaccinera dig med tre doser.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 till 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Du kan ta en fjärde dos om du vill

De allra flesta har ett bra skydd när de har vaccinerat sig med tre doser.

Det är ingen rekommendation att vaccinera sig med en fjärde dos. Men du kan göra det om du anser att du behöver det.

Ett exempel kan vara att du närmar dig 65 år.

Ett annat exempel kan vara att du lever nära någon som har en ökad risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Du kan ta en fjärde dos när det har gått minst fyra månader sedan du senast vaccinerade dig.

Stockholms län

18 år till 64 år med vissa tillstånd och sjukdomar

Du rekommenderas att vaccinera dig med fyra doser om du är 18 år till 64 år och har vissa tillstånd eller sjukdomar. Det gäller om något av följande stämmer.

 • Du är gravid.
 • Du har kraftig övervikt.
 • Du har diabetes.
 • Du har högt blodtryck eller någon annan hjärt-kärlsjukdom.
 • Du har en kronisk lungsjukdom.
 • Du har en neurologisk sjukdom som påverkar andningen.
 • Du har demens eller har haft stroke.
 • Du har en leversjukdom.
 • Du har nedsatt njurfunktion.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 till 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Dos 4: Efter minst 4 månader

Du rekommenderas att ta en dos nu om det är fyra månader sedan din senaste dos. Det gäller oavsett hur många doser du redan har tagit.

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Stockholms län

I Stockholms län kan du som tillhör en riskgrupp och är över 18 år boka din påfyllnadsdos i appen Alltid öppet eller via telefonbokningen. Det kan vara annorlunda för dig som tidigare blivit kallad till vaccination på Karolinska Universitetssjukhuset.

65 år och äldre

Du som fyller 65 år i år eller är äldre rekommenderas att vaccinera dig med fem doser.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 till 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Dos 4: Efter minst 4 månader

Dos 5: Efter minst 4 månader

Du rekommenderas att ta en dos nu om det är fyra månader sedan din senaste dos. Det gäller oavsett hur många doser du redan har tagit.

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Stockholms län

18 år och äldre med hemtjänst, hemsjukvård, i äldreboende eller som har Downs syndrom

Du som är 18 år eller äldre rekommenderas att vaccinera dig med fem doser om något av följande stämmer.

 • Du har hemtjänst.
 • Du har hemsjukvård.
 • Du bor på ett särskilt boende för äldre.
 • Du har Downs syndrom.

Så här lång tid behöver det minst gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 3 till 7 veckor

Dos 3: Efter minst 4 månader

Dos 4: Efter minst 4 månader

Dos 5: Efter minst 4 månader

Du rekommenderas att ta en dos nu om det är fyra månader sedan din senaste dos. Det gäller oavsett hur många doser du redan har tagit.

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Stockholms län

Behöver jag boka tid?

Du bokar på samma sätt som tidigare. 

18 år och äldre med nedsatt immunförsvar

De flesta med måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar rekommenderas att vaccinera sig mot covid-19 med sex doser. Det kan gälla om något av följande stämmer.

 • Du har fått en transplantation av ett nytt organ eller av nya stamceller.
 • Du har måttligt eller allvarligt nedsatt immunförsvar från födseln, eller på grund av en sjukdom eller läkemedel.
 • Du får behandling för cancer eller någon en annan sjukdom som påverkar immunförsvaret måttligt eller allvarligt.
 • Du har en allvarlig sjukdom i njurarna eller i levern.

Så här lång tid kan det behöva det gå mellan doserna.

Dos 1

Dos 2: Efter minst 4 veckor

Dos 3: Efter minst 4 veckor

Dos 4: Efter minst 4 mån

Dos 5: Efter minst 4 mån

Dos 6: Efter minst 4 mån

Du rekommenderas att ta en dos nu om det är fyra månader sedan din senaste dos. Det gäller oavsett hur många doser du redan har tagit.

Du behöver inte börja om med vaccinationen om det har gått längre tid än rekommenderat sedan din senaste dos.

Något annat kan gälla om du har allvarligt nedsatt immunförsvar

Du som har allvarligt nedsatt immunförsvar kan få en annan rekommendation om att vaccinera dig mot covid-19.

Det kan gälla hur många doser vaccin du rekommenderas, eller hur lång tid det behöver gå mellan doserna. Du kan också rekommenderas att lämna prov efter att du har vaccinerat dig.

Prata med läkaren som du får behandling hos om du är osäker. 

Du kan läsa mer om nedsatt immunförsvar och vaccination mot covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Barn och unga med svår immunbrist

Du kan läsa om vad som gäller för barn och unga med svår immunbrist på Folkhälsomyndighetens webbsida Barn och unga – om vaccination mot covid-19.

mer på 1177.se

Frågor och svar om vaccination mot covid-19

Här hittar du frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19. Kontrollera att du har valt region högst upp på sidan. Då får du rätt information för dig. 

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19

Här får du veta hur du gör för att vaccinera dig mot covid-19.

Covid-19: Stanna hemma om du är sjuk

Stanna hemma om du är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Det gäller alla vuxna och barn. Här kan du läsa om det är något mer du behöver tänka på nu.

Om covid-19 – coronavirus

Här hittar du information om sjukdomen covid-19. Välj region högst upp på sidan för att se vad som gäller där du bor.

Till toppen av sidan